Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Lise Nordin (MP): Rekordsatsning på sol med Miljöpartiet

  Foto: Pressbild

  Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin svarar på Rickard Nordins (C) debattartikel ”Svårt att begripa Miljöpartiets solskatt”

  Regeringen har ett mål om 100 % förnybar energi och solenergi är en viktig pusselbit. För att nå dit behövs långsiktiga spelregler och stöd för att sätta fart på investeringarna. Jag välkomnar att Centerpartiet nu engagerar sig i solenergi, men det vore ännu bättre om det lett till satsningar på solenergi medan de satt i regering. De förslag som Rickard Nordin lyfter fram i sin artikel har diskuterats i flera år men blev inte verklighet när Centerpartiet hade chansen. Flera viktiga steg har tagits sedan 2014 för att säkra långsiktiga förutsättningar för solenergin att växa och skattefrågorna är högt på agendan för att lösas.

  EUs statsstödsregler
  Redan 2012 diskuterades att det finns risk att Sverige kan fällas av EU för otillåtet statsstöd om det inte finns någon begränsning i hur stor solcellsanläggning man kan få bygga utan att betala skatt. Det är företagen som skulle bli återbetalningsskyldiga och det är en risk Miljöpartiet förstås vill undvika. Efter hårt arbete höjde vi förslaget i effektgräns från 144 kW till 255 kW. All produktion upp till 255 kW är alltså fri från skatt. En förbättring har gjorts i att alla har skattefritt upp till 255 kW, även om du säljer viss överskottsel. Tidigare fick hela produktionen beskattas om man sålde ens en kilowattimme. Producerar du lite över din egen konsumtion så är du med det nya förslaget fortfarande fri från skatt upp till 255 kW. Enligt Finansdepartementet finns idag cirka 10 000 solcellsanläggningar och endast 10 skulle alls påverkas av den här skatteförändringen. Men det finns en viktig fråga kvar att lösa – de som äger flera anläggningar. Ett stort företag eller en kommun som vill bygga solceller på många tak når sannolikt över gränsen 255 kW när anläggningarna räknas samman. Det vore bättre om skatteplikten gäller per anläggning och inte per juridisk person eller man kunde göra all produktion skattefri om den sker bakom anslutningspunkten och alltså inte går ut på elnätet. Regeringen kommer nu att se över hur man skattemässigt kan gynna de som äger stora eller flera anläggningar.

  Skattereduktionen
  Sedan 1 januari 2015 kan alla med solceller på sitt tak få en ersättning på 60 öre per kilowattimme på den el man säljer ut på nätet genom så kallad skattereduktion. Detta ger klart förbättrad lönsamhet. Nästa steg som regeringen aviserat är att se hur skattereduktionen kan omfatta även andelsägd förnybar el. Då kan den som inte har ett eget tak utan bor i lägenhet också få del av möjligheten. Skattereduktionen ska också göras enklare, förslagsvis genom att räknas av på elräkningen istället för inkomstdeklarationen. Nu diskuteras också möjligheten att göra det enklare för hushållen genom att slopa kravet om momsregistrering.

  Investeringsstödet
  Regeringen gör i budgetpropositionen en mycket stor satsning på solcellsstödet, totalt 1,4 miljarder kronor under mandatperioden. Redan 2016 höjs anslaget från 50 mkr till 225 mkr. Därefter hela 390 mkr per år. Många privatpersoner, företag och kommuner har sökt av pengarna och en kö bildades under alliansregeringen. I kön hos Länsstyrelserna finns ansökningar på ungefär 600 mkr och alla i kön kan nu få sina pengar utbetalade redan inom två år.

  Solstrategi
  Regeringen har nyligen gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till strategi för solenergi. Det är första gången som Sverige får en solstrategi. Syftet är att öka användningen av solel. Det är viktigt för att ta ett samlat grepp om hur vi ska skapa fortsatt goda förutsättningar för solutbyggnaden. Förslaget ska presenteras i år.

  Höjt mål elcertifikat
  Certifikatsystemet är ett teknikneutralt stöd till ny förnybar el som funnits sedan 2003. Ersättningen ges till de som bygger förnybar el och sätts utifrån ett mål om hur mycket som ska byggas. Regeringen har lagt fram förslag om att höja målet från 25 TWh till 30 TWh till år 2020 och riksdagen röstade för det i oktober. Det höjda målet beräknas avsevärt höja lönsamheten för förnybar el och detta förslag är viktigt för utbyggnaden av framför allt större solanläggningar.

  Med bland annat en rekordstor satsning på investeringsstöd till solceller och solstrategin är det tydligt att en regering med Miljöpartiet menar allvar med solenergin. Med långsiktiga skatteregler skapas tydlighet för solenergin att växa med både storskaliga och småskaliga lösningar.

  Lise Nordin
  Riksdagsledamot (MP) energipolitisk talesperson

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra