Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Dumheter

  Timbro trixar med statistik igen

  I dagarna kom Timbro ut med en ny rapport skriven av moderaten Johan Andréasson vid namn Världen som fakta och föreställning”. Rapportens tes är att världen stadigt blir bättre, och att människor helt i onödan tror att det var bättre förr. Tre av rapportens fem områden handlar om miljön. Supermiljöbloggen har granskat påståendena.

  Påstående nummer ett: Luftföroreningarna i EU har minskat, och också Svensk luft har blivit bättre.
  Rapporten tar som exempel utsläpp ifrån svaveloxid, kolmonoxid, kväveoxider och flytkiga organiska ämnen, från 1980 till 2010. Rapporten har rätt i att utsläppen av samtliga gaser har minskat mycket, både i Sverige och EU under dessa 20 år. Samtidigt är allting inte fullt lika rosenrött som Timbro påstår. Utsläppen av flyktiga organiska ämnen i Sverige har exempelvis knappt minskat alls sedan 2004, och även om utsläppen av kvävedioxid i Sverige har minskat det senaste decenniet så har vi inte nått vårat eget miljömål. Trots detta så håller vi ändå med Timbro-rapporten om den generella bilden. utsläppen av föroreningar i rika länder har minskat, vilket såklart är positivt.

  Påstående nummer två: Skogsarealerna har blivit större.
  Problemet med det här argumentet är att man inte tar hänsyn till skillnad mellan kultur- och naturskog. Om vi ska klara av att bevara skogens biologiska mångfald behöver vi tillräckligt stora arealer av naturskog (skog som präglats av en naturlig succession). Den skog som ökar i världen just nu är produktionsskog som egentligen är en helt annan typ av ekosystem än naturskogar, samtidigt minskar mängden naturskog och utrymmet för den biologiska mångfalden stadigt i Sverige och världen.
  Ett argument som brukar användas för att slippa ta debatten om natur- och kulturskog är att skog är en kolsänka. Även det argumentet är svagt; när en skog huggs ner förvandlas marken från en koldioxidsänka till en utsläppskälla och det tar några decennier innan inlagringen av kol är större än utsläppen från nedbrytning i marken.

  Andréasson får gärna glädja sig åt att mängden produktionsskog ökar men vi som har ett lite bredare perspektiv på frågan än att bara räkna träd kommer fortsätta kritisera utvecklingen i Sveriges och världens skogar. Dessutom är det ju talande att Norberg, Andréasson och andra lyfter fram skogen men ignorerar andra viktiga biotoper vars utveckling skulle ge en betydligt mörkare bild av läget.

  Påstående nummer tre: Sveriges koldioxidutsläpp minskar
  Timbro-rapporten skriver att Sveriges utsläpp har minskat med 9 % på 20 år, och lutar sig på siffror från naturvårdsverket. Siffrorna stämmer, men är missvisande. Naturvårdsverket räknar nämligen på hur mycket utsläpp Sveriges produktion orsakar. Räknar man istället på hur mycket utsläpp som orsakas av Sveriges konsumtion så har de svenska utsläppen ökat med 10 % sedan 1990. Dessutom väljer Timbro att i rapporten inte ta upp att utsläppen per person ökade rejält under år 2010.

  Utifrån detta drar rapportförfattare Johan Andréasson följande slutsats
  ”I den här rapporten redovisar jag hur världen har utvecklats med avseende på några väsentliga parametrar som rör vår mest grundläggande levnadsstandard: (…) miljöförorening och förstörelse av luft och skog. Världen har blivit bättre”

  Johan Andreasson har tydligen glömt att han i två av tre frågor valde att inte undersöka världen, utan EU, respektive Sverige. Förmodligen på grund av att om han hade kollat på global nivå så hade han märkt att saker inte alls går åt rätt håll, speciellt vad gäller koldioxidutsläpp.

  Dessutom blir det såklart missvisande att välja ut ett gäng fakta som stödjer ens tes om att världen blir bättre och sen ignorera problemen. Den sortens cherry picking är utmärkande för oseriös vetenskap. Ska man påstå att miljöproblemen går åt rätt hål generellt så bör man såklart ta ett helhetsgrepp, istället för att titta på några få parametrar. En forskare som har gjort det är Johan Rockström som år 2009 i tidskriften nature sammanställde en grafik som visade helhetsläget för de planetära gränserna, alltså helt enkelt hur mycket planeten tål av respektive miljöproblem (se bild nedan). Där slås fast att vi redan överskridit gränsvärdena på tre områden (klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, kvävecykeln), och vi är på väg åt fel håll inom inte bara dessa områden, utan även vad gäller havsförsurning och fosforcykeln. Inom kemikalieområdet vågade Rockström inte uttala sig kring hur mycket planeten tålde, men det är tydligt att saker går åt fel håll även där.

  Sammanfattningsvis så är Johan Andreassons rapport inte lika brutalt ovetenskaplig som Timbros bluffrapport om vindkraft från ett par månader tillbaka, men den ger ändå en skev bild av verkligheten, och kan inte betraktas som ett försök till seriös vetenskap. Återigen gör Timbro oss besvikna.

   

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.