Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  120 miljöorganisationer från 30 länder har skrivit under ett officiellt ställningstagande kallat The Biomass Delusion. De kräver ett stopp för all finansiering, subventioner och annat politiskt stöd till storskalig bioenergi-verksamhet från skogsmaterial. 
  Koalitionen som tagit initiativet kallar sig Environmental Paper Network och bakom står bland annat Greenpeace och Friends of the Earth. Den stora faran som pekas ut är den senaste tidens politiska och ekonomiska stöd till biobränslen baserade på skogsmaterial. Denna trend har bland annat möjliggjorts genom EU:s Renewable Energi Directive från 2009, något som har kallats ”den enskilt dummaste saken vi gjort i klimatpolitiken” av organisationen Transport and Environment.
  I ställningstagandet framförs följande argument:

  • Biomassa från fullvuxen skog ger direkta utsläpp och samtidigt en direkt förlust av en viktig kolsänka. Det kan ta upp till 100 år eller längre tid innan denna skog har hunnit binda samma mängd koldioxid igen, och det är tid vi inte har för att bekämpa den globala uppvärmningen. Enligt miljöorganisationerna pekar forskningen på att skog måste skyddas för att kunna binda mer kol, om vi ska ha en chans att nå 1,5-gradersmålet.
  • I närtid ger all förbränning av biomassa från skogen högre utsläpp än förbränning av fossila bränslen. Detta beror på att massan ger mindre energi per enhet, därför att den innehåller mindre koncentrerad energi än exempelvis kol och olja, och samtidigt mer vatten som först måste förångas vid förbränningen.
  • Endast biobränsle som kan bevisas komma från restprodukter bör ses som en hållbar energikälla.
  • Förvandlingen av varierad naturskog till industriella monokulturer skadar skogens möjlighet att leverera ekosystemtjänster såsom rent dricksvatten, reglering mot översvämningar och rening av luft. Samtidigt pekas skydd av naturskog ut som framgångsrikt för att göra naturen mer resilient /motståndskraftig mot klimatförändringar och andra naturliga störningar.
  • Många lokalsamhällen och ursprungsfolk är beroende av skogen för sin försörjning. Trycket på avverkning av skogar ökar konkurrensen om land och risken för ”land grabbing” – landförvärv utan juridisk grund – ökar.
  • Skogar ger redan utsatta lokalsamhällen skydd mot klimatförändringens effekter, som till exempel vattenbrist eller jorderosion. Samtidigt är förbränningen av biomassa ofta belägen i socioekonomiskt svaga områden där den på samma sätt som kol ger smutsiga utsläpp som påverkar många människors hälsa.
  • Subventioner och behandlingen av storskalig bioenergi från skogen som ”en ren energikälla” förhindrar en grön omställning av energisektorn. Dels därför att biomassan blandas med fossilt kol i kraftverk och därmed gör att kraftverken fortsätter vara lönsamma. Dels därför att subventioner tas från skattepengar som kunde gått till förnyelsebara energikällor som vind- och solkraft.

  Helt klart är att vi inte okritiskt kan klumpa ihop helt olika energikällor till ”förnyelsebart” utan måste tänka igenom vad vi byter den fossila energin mot och hur vi snabbast kan minska vårt totala klimatavtryck.
  Läs mer:
  Skog och klimat 
  Rapport: biomassa ger större utsläpp än kol


  SMB fördjupar miljödebatten och kämpar för verkligt hållbara lösningar. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla hemsidan och vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Swisha en slant till 123 270 12 33 för att stötta vårt arbete. 

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.