Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Energiöverenskommelsen: Ett steg mot 100 procent förnybart, men med stora svallvågor

  Foto: Siemens

  Idag presenterades energiöverenskommelsen, en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Trots att en överenskommelse nu är gjord är det väldigt förvirrat bland partierna.

  Effektskatten på kärnkraft ska tas bort, vilket möjligör att kärnkraften kan fortsätta efter 2020, något som Vattenfalls VD menade skulle vara omöjligt med effektskatten. Samtidigt så får kärnkraftsindustrin större ekonomiskt ansvar vid en olycka och kärnavfallsavgiften ska ses över.

  Det viktigaste i överenskommelsen är att det finns mål om 100 procent förnybart elsystem 2040, men i nästa mening står det att 2040 inte är ett stoppdatum för kärnkraften. Det gör överenskommelsen otydlig, vilket har lämnat det öppet för tolkningar och gett sprickor mellan partierna.

  Miljöpartiet skriver på sin Facebook-sida:

  Miljöpartiet och den gröna rörelsen har länge arbetat för 100 procent förnybar energi. Därför är vi glada att presentera en historisk överenskommelse mellan fem partier med ett tydligt mål att all svensk el ska bli förnybar!

  Men Moderaternas energipolitiska talesperson Lars Hjämlerud har en lite annorlunda syn på saken:

  Moderaterna har drivit på i förhandlingarna för att de två viktigaste energislagen – kärnkraften och vattenkraften – ska ha goda villkor långsiktigt. Det är helt avgörande för jobben, tillväxten och Sveriges konkurrenskraft. Uppgörelsen innebär att kärnkraftens akuta problem kan hanteras genom att effektskatten nu helt och hållet slopas. Samtidigt finns nu möjligheter för ny kärnkraft.

  Dagens Nyheters politiska kommentaror Ewa Stenberg sammanfattat det med:

  Målen är motstridiga. All el ska vara förnybar 2040 men inget slutår ska sättas för kärnkraften. Nya reaktorer får byggas. Det parterna egentligen är överens om är att lämna kärnkraften till marknaden. Den risken för MP är inte så stor, eftersom cheferna för de stora kraftbolagen Vattenfall och Eon har tidigare deklarerat att ny kärnkraft i Sverige är en ”icke-fråga”. Men genom den avvecklade skatten så räddar partierna de sex kärnreaktorer som ägarna inte redan beslutat att avveckla. De fortsätter också att subventionera förnybar energi som vindkraft, bioenergi och solkraft.

  Överenskommelsen innebär också en spricka i alliansen, vilket blev synligt på Twitter:

  Björklund är särskilt kritisk till planerna på utbyggnad av den havsbaserade vindkraften, och menar att det ”är svårbegripligt varför Sverige under ett antal årtionden framåt ska pumpa in många tiotals miljarder i nya subventioner i nya vindkraftverk när vi redan har en överproduktion av el”.

  – Kalkylen för havsbaserad vindkraft är så olönsam att Nuon-affären framstår som en lotto-vinst, säger han till DN.

  Och det finns också motsättningar mellan Vänsterpartiet och regeringen.

  DN spår nu att motsättningarna kan hota kompromissen.


  FÖRDJUPNING: 

  Här är en genomgång av vad energiöverenskommelsen innebär för olika energislag.

  Kärnkraft:

  • Effektskatten avvecklas under en tvåårsperiod med start 2017.
  • Det är tillåtet att bygga totalt 10 nya reaktorer på de platser som det idag finns reaktorer på.
  • Något statligt stöd för kärnkraft, i form av direkta eller indirekta subventioner, ska inte ges.
  • Strålsäkerhetsmyndigheten får i uppdrag att se över avgiftern och regler för kärnavallsfonden.
  • Kärnkraftsindustrins ekonomiska ansvar för en eventuell olycka utökas.

  Vattenkraft:

  • En ökad produktion från vattenkraften ska främst ske i befintliga kraftverk. Nya anläggningar ska ha moderna miljötillstånd.
  • Nationalälvarna, och övriga i lagen angivna älvsträckor, ska fortsatt skyddas från utbyggnad.
  • Vattenkraftens fastighetskatt ska sänkas

  Förnybar energi:

  • Elcertifikatssystemet ska förlängas och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till 2030.

  Övrigt:

  • Det ska utredas hur regler för energieffektivisering, energilagring och småskalig försäljning av el till olika ändamål samt elektrifieringen av transportsektorn kan förenklas och anpassas.
  • Ett energieffektiviseringsprogram för den elintensiva svenska industrin ska genomföras.
  • Mer el ska kunna överföras inom Sverige och mellan Sverige och grannländerna.
  • Den slopade effektskatten på kärnkraft sänkningen av fastighetskatten på vattenkraft ska finansieras av en höjning av energiskatten.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra