Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  FN-rapport: Vattenbrist blir största klimathotet mot människan

  Foto: Pixabay

  Världsvattendagen firas årligen den 22 mars för att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Otillräckligt vatten och sanitet uppskattats orsaka nästan två miljoner dödsfall i världen årligen. Med klimatförändringarna väntas tillgången på rent vatten försämras rejält.

  Varje år publicerar även FN en rapport (World Water Development Report) med olika strategiska fokus för att ge beslutsfattare verktyg för en mer hållbar användning av våra vattenresurser. I år är fokuset ”Vatten och klimatförändringarna”. Syftet med Rapporten är att visa vilka stora utmaningar ett förändrat klimat kommer innebära för världens vattenförsörjning.

  Vattenrapportens budskap är tydligt: Klimaten håller på att förändras och konsekvenserna kommer drabba människorna hårdast inom vattenfrågor. Klimatförändringar förutses förvärra den globala vattensituationen, både i form av tillgänglighet, kvalitet och tillräcklig mängd för grundläggande mänskliga behov. Ändringen av vattnets naturliga livscykel skapar också risker för energiproduktion, livsmedelssäkerhet, människors hälsa, ekonomisk utveckling och utspridd fattigdom, vilket äventyrar uppnåendet av de globala målen för hållbara utveckling.

  Klimatförändringarna hotar sötvattenresurserna och försvårar vattenrelaterade extremväderfenomen såsom översvämningar och torka. Vattentillgängligheten förväntas bli allt mer opålitlig, och de värsta konsekvenserna förväntas drabba de redan mest utsatta regionerna. Men problemen kommer också att sprida sig i områden som ännu inte har drabbats så hårt.

  FN understryker i rapporten att människor och samhällen bör vara redo och bättre anpassa sig till de kommande effekterna av klimatförändringarna. Vi behöver en mer pålitlig försörjningsförmåga i krissituationer. Men framför allt måste vi minska utsläppen de ständigt ökande drivkrafterna för klimatuppvärmningen. 

  FN:s vattenrapport kräver konkreta politiska ansträngningar och investeringar i klimatrelaterade vattenfrågor, vilket tyvärr saknas idag. Så här säger UNESCO: s generaldirektör, Audrey Azoulay om saken.

  Ordet “vatten” förekommer sällan i internationella klimatavtal, även om det spelar en nyckelroll i frågor som livsmedelssäkerhet, energiproduktion, ekonomisk utveckling och fattigdomsminskning.

  UNESCO poängtärar även det väsentliga behovet av en förbättrad tillgång till rent vatten för de miljarder av världens människor har eller kommer att drabbas av covid-19-pandemin.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.