Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Förslaget: ”Lägg ner Skogsstyrelsen”

  Foto: Erik Winqvist. Foto: Edward Beskow

  Kraven på en hållbar skogspolitik ökar. I ett brev till politiker förelår Erik Winqvist, skogsägare och artist, att Skogsstyrelsen läggs ner. Dessutom kräver han baserat på internationella överenskommelser att skogsmark som inte tidigare kalhuggits ska skyddas.

  Igår kom en ny rapport från SCB som granskat Sveriges arbete med de internationella miljö- och klimatmålen. Inom flera områden, som klimat och biologisk mångfald, får Sverige en hård bakläxa.

  Inom skog säger rapporten att incidenter med stor negativ påverkan på områden med biologisk mångfald ökar. Vi missar även det nationella miljömålet om ”Levande skogar”, och Naturvårdsverket menar att det krävs åtgärder för att vända den negativa trenden.

  Artisten och skogsägaren Erik Winqvist har skrivit förslag till politikerna i Miljö- och Jordbruksutskottet där han kräver att all skogsmark som inte tidigare kalhuggits ska skyddas, och föreslår att skogsstyrelsens verksamhet flyttas till skogsnäringen respektive Naturvårdsverket.

  ”Skogsstyrelsen har en stor mängd välutbildad personal som idag arbetar med att öka skogsproduktionen. Detta är en branschfråga och bör ej finansieras med skattemedel”, skriver Erik Winqvist, samtidigt som han lyfter målkonflikterna idag gör att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen motarbetar varandra.

  Att skydda skog som idag inte kalhuggits menar Erik Winqvist skulle vara en bit på vägen, samtidigt som vi också skulle skydda den skog som lagrat mest koldioxid.

  ”I internationella överenskommelser har vi lovat 17 %. Denna gräns på sjutton procent har överenskommits i samarbete mellan forskare och beslutsfattare och skrivits på av Sverige och de flesta andra länderna i världen. Skyddar man all skog som tidigare inte kalhuggits kommer vi upp till nio procent och det är bit på vägen”, står det i brevet.

  Hela brevet:

  Hej

  Jag skriver till dig för att jag är oroad över den skogspolitik som drivs och har (1) ett krav och (2) ett förslag. Jag törs använda det starka ordet krav på grund av att jag endast kräver att vi ska uppfylla internationella överenskommelser.

  Jag har ärvt en skogsfastighet och har drivit en liten konsultfirma tillsammans med en jägmästare under några år.

  Med åren blev jag allt mindre intresserad av skogsbruk och mer intresserad av skog.

  1. Kravet:
   All skogsmark som inte tidigare kalhuggits ska skyddas.

  Förklaring:
  Idag har c:a 3% av skogsmarken långsiktigt skydd. I internationella överenskommelser har vi lovat 17 %. Denna gräns på sjutton procent har överenskommits i samarbete mellan forskare och beslutsfattare och skrivits på av Sverige och de flesta andra länderna i världen. Skyddar man all skog som tidigare inte kalhuggits kommer vi upp till nio procent och det är bit på vägen.

  Det är också så att koldioxidlagringen är störst om skogen i Sverige inte huggs. Detta beror på att alla hyggen ökar takten på nedbrytningen i marken och att vår skog är ung. En tvistefråga är om gamla skogar slutar lagra koldioxid. Underlaget för detta påstående är svagt och gäller endast skogar med träd äldre än 160 år och sådana skogar finns inte hos oss.

  Våra skogar lagrar mest koldioxid om de får stå orörda.

  Cirka 6% av den inte skyddade skogsmarken är ännu inte kalavverkad, men blir det snart, mycket snart. Det är den skogen som måste skyddas.

  De som hävdar andra siffror bygger dessa på missvisande ”regler” till exempel att marken runt ett ensamt träd på ett kalhygge får räknas som skyddad mark. Det blir stora arealer. De menar också att marken runt vattendrag är skyddade även om man bara lämnar en mycket tunn skärm. Lika missvisande. Ändå är det just så Sverigedemokraterna och Centerpartiet gör sina beräkningar.

  1. Förslaget:
   Lägg ner Skogsstyrelsen, flytta dess verksamhet till skogsnäringen respektive Naturvårdsverket.

  Förklaring:
  Skogsstyrelsen har en stor mängd välutbildad personal som idag arbetar med att öka skogsproduktionen. Detta är en branschfråga och bör ej finansieras med skattemedel.

  Skogsstyrelsen har även som uppgift att arbeta med naturvård och skydd av skog. Detta fungerar dåligt eftersom produktionsmålen alltid blir starkare. Naturvård och skydd av mark bör skötas av Naturvårdsverket.

  Riksrevisionen har studerat detta och kommit fram till att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen motarbetar varandra. Lösningen är att lägga ner Skogsstyrelsen. Detta låter alldeles omöjligt. Det är det inte, bara effektivt.

  Till sist:
  På min hemsida kan man läsa om vad olika partier tycker, du kan läsa om vad som är skog respektive skogsmark och produktionsskog. Där står också intressant information om träd och skogstyper, samt en mängd praktiska lösningar på skogspolitiska problem.

  Min hemsida heter www.skogochsaxofon.se

  Med vänlig hälsning
  Erik Winqvist


  Vi arbetar för att lyfta den biologiska mångfalden. Sedan starten 2010 har Supermiljöbloggens utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla hemsidan och vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Swisha en slant till 123 270 12 33 för att stötta vårt arbete. 

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!