Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Granskning:Transportsektorn på väg åt fel håll

  Resandet med kollektivtrafik ökade med tre procent 2010 jämfört med 2009, slår myndigheten Trafikanalys fast i en ny rapport om den lokala och regionala kollektivtrafiken. Samtidigt så sker en kontinuerlig minskning av kollektivtrafikandelen, och Supermiljöbloggen har tidigare rapporterat om hur den nuvarande infrastrukturplaneringen förstärker denna trend. Sett ur ett långt perspektiv så har kollektivtrafikens andel sjunkit från 49 % 1950 till 18 % 2009.

  Trafikanalys identifierar även ytterligare omfattande problem inom transportsektorn, främst med avseende på de stora förseningar som drabbar många som reser kollektivt. I en separat rapport som också den nyligen publicerats konstateras att förlusterna som orsakas av förseningarna kan värderas till 11,5 miljarder bara i storstadsregionerna. Detta omfattar både kostnader kopplade till tidsförluster, men även kostnader för ökade utsläpp då problemen leder till att många väljer bort kollektivtrafiken. Myndigheten anger som de största bristfaktorerna den begränsade spårkapaciteten i järnvägsnätet och bristen på kollektivtrafikkörfält, som anses som större problem än den bristande vinterberedskapen.

  Resultatet av trafikpolitiken generellt, sammanfattas vidare i en tredje rapport som utvärderar hur väl de transportpolitiska målen uppfylls. Här konstateras bla en negativ utveckling för transportsektorns bidrag till att uppfylla miljökvalitetsmålet om begränsad miljöpåverkan. Utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart transportsystem står stilla, samtidigt som både medborgarnas och näringslivets transporter har försämrats. Trafikanalys kommenterar utvecklingen på miljöområdet:

  ”Utsläppen av växthusgaser från transportsystemet har ökat under året. Andelen förnybar energi har ökat och nya personbilar visar en mycket högre effektivitet än föregående år, men ökade trafikvolymer överskuggar klimatvinsten från dessa förbättringar. Andelen personbilar av nybilsförsäljningen som är anpassade till förnybara drivmedel minskade jämfört med 2009. ”

  Det är med andra ord inte mycket som tyder på att satsningar på vägar och ytterligare biltrafik är rätt metod för att klara miljömålen. Snarare består utmaningarna i att få fler att välja att resa kollektivt, och att skapa förutsättningar för det. Regeringens motvilja mot att investera i exempelvis ökad kapacitet i järnvägsnätet ter sig mot den bakgrunden märklig.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.