Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Infrastrukturministern vill bygga ut Arlanda – trots klimathot

   Det statliga flygplatsbolaget Swedavia har stora planer för Arlanda, infrastrukturministern verkar gilla det. 
  Till år 2040 vill Swedavia kunna ta emot närmare 40 miljoner resenärer på Arlanda, vilket är en kraftig ökning från dagens 25 miljoner. Men de nöjer sig inte med det. I sin plan för Arlanda skriver Swedavia att:

   Planen blickar mot ett Arlanda med 70 miljoner passagerare. Nuvarande prognoser pekar på att detta är möjligt inom ett tidspann om cirka 50 år.

  Och det är inte ett fossilfritt flygande som Swedavia ser framför sig för de kommande decennierna:

  Bedömningen är att flyget fram till åtminstone 2050 i någon mån kommer att vara beroende av fossila bränslen och därmed även exponerat för förändringar i oljepriset.

  Detta fick den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Jens Holm att ställa en interpellation till klimatminister Isabella Lövin (MP) om hon anser att Arlandas expansionsplaner är förenliga med Sveriges klimatmål och övriga miljömål. 
  Interpellationen besvarades den 6 februari, men men inte av Isabella Lövin (MP). Istället var det infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) som besvarade interpellationen. Svaret från Eneroth var inte mer konkret än att: 

  Det är min övertygelse att den koordinerande ansats som Arlandarådet och färdplanen utgör ökar förutsättningarna för Sverige att uppnå klimat- och miljömålen. Utan en sådan ansats försvåras snarare förutsättningarna att uppfylla miljö- och klimatmålen samtidigt som Arlanda växer.

  I svaret till Holm sade Eneroth även att flyget kommer öka:

  Swedavia utgår naturligtvis från de prognoser som görs internationellt över hur flyget kommer att utvecklas. Att blunda för verkligheten – att säga att vi inte tror att flyget kommer att öka – är inte någon lyckad strategi. Det kommer att öka, och det vi måste ta ställning till är vad vi kan göra för att påverka detta. Vilka instrument har vi till vårt förfogande för att förändra förutsättningarna och se till att vi inte får en ohämmad expansion av saker som är klimatfarliga?

  Detta går i linje med vad Eneroth sade till Svenska Dagbladet den 4 januari:

  Arlanda behöver byggas ut rejält. Målet är att Arlanda ska bli Nordens ledande flygplats och därför måste vi få fram en nationell samling kring investeringar vid Arlanda.

  I den svenska flygstrategin, som samtliga partier utom Vänsterpartiet ställt sig bakom, står det att:

  Kapaciteten på Arlanda flygplats och anslutande infrastruktur kan på sikt behöva byggas ut.

  Utsläppen från svenskars utrikesflyg är lika stora som all bilkörning i Sverige, enligt Naturvårdsverket. Ökningen av flygresor behöver dämpas om flyget ska bli hållbart, enligt en rapport från forskare på KTH och Chalmers.
   

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.