Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Internationell domstol för naturens rättigheter bildad i Paris

  Den alternativa tribunalen grundar sig på Deklarationen om Moders Jords Rättigheter, som antogs i Bolivia 2010, och har stort stöd hos urfolksorganisationer och NGOs från hela världen.

  Domstolen ska utgöra ett alternativ till det konventionella miljörättssystemet, och ska skydda naturen genom att erkänna ekosystemens rätt att existera, bestå och behålla sina livsviktiga cykler. Domarna är välkända jurister och miljörättskämpar från hela världen.

  Den stora uppslutningen bakom initiativet visar att det finns ett stort stöd för det systemskifte som den nybildade domstolen förespråkar. Det räcker inte att bara behandla symptomen av klimatförändringarna genom att minska utsläppen och genomföra klimatanpassningsprogram, menar initiativtagarna. Vi måste förändra den verkliga orsaken till klimatförändringarna. Det betyder att vi måste förändra vårt ekonomiska system, som bygger på överkonsumtion. I vår globala ekonomi har naturen inget egenvärde, utan anses bara vara värdefull som resurs för oss människor.

  Domstolen menar därför att det är ett brott att sätta ett pris på naturen. Likaså kommer ett avtal som skulle innebära en uppvärmning av jorden större än två grader anses kriminellt. Domstolen är mycket kritisk till det första utkastet, bland annat för att detta inte reglerar utvinning av fossila bränslen i den utsträckning som man anser krävs.

  Efter klimatmötet i Paris kommer domstolen att fortsätta verka som etiskt råd i globala och lokala miljökonflikter, samt ge stöd åt människor världen över som får lida av klimatförändringar och miljöförstöring.

  Den alternativa tribunalen är sprungen ur den globala urfolksrörelse som växer sig starkare världen över. Miljörättvisa är en viktig politisk fråga för rörelsen, som menar att urfolk drabbas mycket hårt av industriell exploatering och klimatförändringar. Rörelsen hämtar kraft ur andliga traditioner, där relationen till Moder Jord präglas av respekt och ödmjukhet. Många miljöorganisationer delar rörelsens värderingar och syn på naturen, och ställer sig därför bakom initiativet.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.