Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Intervju med riksdagspartierna: Varför ökar trafikens utsläpp? Del 2

  Efter att sakta ha minskat i flera år vände vägtrafikens utsläpp uppåt 2018. Ökningen är oroande då trafikens utsläpp 2030 ska ha minskat med hela 70 procent, enligt det av Riksdagen överenskomna klimatmålet. SMB frågade partierna varför det går åt fel håll.

  Inrikestrafiken står för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Under det förra året uppges rekordmånga lastbilar ligga bakom utsläppsökningen. Enligt Trafikverket räcker den nuvarande politiken bara halvvägs till klimatmålet om 70 procents minskning 2030. Denna ambition kräver cirka 8 procents minskningar varje år, något som enligt Naturvårdsverket kräver långt kraftigare åtgärder.

  Eftersom de flesta riksdagspartier står bakom målet och brukar hävda att deras miljöpolitik är den bästa, undrade SMB varför utsläppen nu ökar och vem som bär ansvaret. Tidigare svar från de fyra största partierna hittas här. Nedan, svar från V, L och MP (SMB sökte även KD men utan svar).

  Bildresultat för vänsterpartiet logga Vänsterpartiets svar

  1. Är det politikernas ansvar att se till att vägtrafikens utsläpp minskar?

  Ja.

  2. Står ni bakom målet att trafiken ska minska sina klimatutsläpp med 70 procent till 2030? Och står ni bakom Parisavtalet?

  Ja, fast vi vill höja det till minst 80 procent till 2030.

  3. Har ni en politik som får ner vägtrafikens utsläpp enligt detta mål? Berätta gärna hur ni vill göra!

  Ja. Vi vill göra allt det som regeringen föreslår och mycket mer. Några exempel:

  • Vi vill ha ett försäljningsförbud mot nya fossilbilar senast 2025.
  • Vi vill kraftigt investera i kollektivtrafiken med sikte på avgiftsfri kollektivtrafik.
  • Vi vill inte bygga nya dyra motorvägar som ökar utsläppen, som Förbifart Stockholm eller Tvärförbindelse syd. Vi vill istället investera allt i kollektivtrafiken och järnvägen.
  • Vi vill göra den största satsningen i modern tid på järnvägen, både på höghastighetsbanor, nya spår och bättre underhåll. Investeringarna ska göras med lån, från den nya gröna investeringsbanken som vi vill inrätta samt genom höjd och differentierad flygskatt.
  • Vi vill ha kilometerskatt/vägslitageavgift för den tunga trafiken.
  • Vi vill ha stöd till produktion för förnybara och hållbara  drivmedel, särskilt biogas. Vi tror inte att biodrivmedel ensamt kan lösa frågan, men de kan hjälpa till med omställning i närtid.
  • Vi vill ha ökade satsningar på elektrifiering av fordonsflottan och stöd till vätgas.
  • Vi vill skärpa bonus malus, högre bonus och högre malus.
  • Vi vill ha en bonus malus även för den tunga trafiken.
  • Vi vill ha ökade satsningar på ökad cykling.

  SMB:s kommentar: Flera exempel på högre ambitioner än de som finns i regeringsöverenskommelsen mellan S+MP+C+L – bra! Att omfördela pengar från motorvägar till kollektivtrafik och järnväg är ett viktigt tillskott! Kilometerskatt/vägslitageavgift på tung trafik skulle också ha en direkt påverkan på lastbilstrafikens utsläpp.

  4. Om er politik skulle ha tillräcklig effekt vilket annat partis fel är det att utsläppen nu ökar, enligt ditt parti?

  Regeringspartierna menar väl, men det är för lite och för sent. De borgerliga partierna prioriterar skattesänkningar framför klimatomställning. Båda dessa inställningar är djupt problematiska och ohållbara ur ett omställningsperspektiv.

  Jens Holm, miljöpolitisk talesperson Vänsterpartiet

  SMB:s kommentar: Vi håller med om att regeringen gör för lite och för sent. Under förra mandatperioden hade dock V visst inflytande över regeringens politik. Motfrågan är hur hårt V drev de förslag de nu nämner.

  Bildresultat för liberalerna logga Liberalernas svar

  1. Är det politikernas ansvar att se till att vägtrafikens utsläpp minskar?

  Sveriges riksdag står bakom Parisavtalet och dess klimatmål och politiker har självklart en viktig roll när det gäller att uppfylla avtalet. Det behövs tydliga regler och incitament för att minska utsläppen. Det handlar till exempel om grön skatteväxling där det helt enkelt ska kosta mer att smutsar ner vilket ju också omfattar utsläppen från vägtrafiken. Som medborgare kan vi också bidra genom att välja klimatsmartare sätt att resa.

  2. Står ni bakom målet att trafiken ska minska sina klimatutsläpp med 70 procent till 2030? Och står ni bakom Parisavtalet?

  Ja på båda frågorna.

  3. Har ni en politik som får ner vägtrafikens utsläpp enligt detta mål? Berätta gärna hur ni vill göra!

  Självklart har vi en politik för att få ner vägtrafikens utsläpp och målet är en fossilfri fordonsflotta 2030. En viktig del är mer av grön skatteväxling och principen om att förorenaren ska betala. Det handlar till exempel om förslag som innebär att bilar som inte är miljöbilar får förhöjd fordonsskatt och förslag om att ändra reseavdraget. Den snabba teknikutvecklingen möjliggör för fler klimatsmarta transporter genom exempelvis elvägar och självkörande bilar. Även elbilar och laddhybrider behövs i större utsträckning på vägarna. Det ska bli lättare att välja att lämna bilen hemma. Liberalerna vill satsa på utbyggnad och underhåll av den redan befintliga järnvägen med fokus på pendeltågssträckor. Gång-, cykel- och kollektivtrafik bör göras till norm i stadsplaneringen.

  SMB:s kommentar: Bra helhet, vi hoppas L också lägger förslagen om starkare styrmedel. Gäller höjd fordonsskatt även lastbilar, då de ökade utsläppen främst kommer därifrån?

  4. Om er politik skulle ha tillräcklig effekt vilket annat partis fel är det att utsläppen nu ökar, enligt ditt parti? 

  Det är positivt är att det finns en bred enighet i riksdagen om klimatmålen och de mål som Miljömålsberedningen slagit fast. Endast SD står utanför. Den breda politiska enigheten behövs för att få till nödvändiga och långsiktiga förändringar. Samtidigt räcker det inte att Sverige jobbar på att få ner utsläppen. Klimatet kräver mer EU-samarbete och vi vill som enda parti ha en gemensam koldioxidskatt inom EU liksom en plastavgift på ej återvunnen plats i medlemsländerna.

  Veronica Björck, Liberalerna

  SMB:s kommentar: Gemensamma mål är ju bra, men frågan är varför utsläppen ökar om alla partier är så eniga. 

  Relaterad bild Miljöpartiets svar

  1. Är det politikernas ansvar att se till att vägtrafikens utsläpp minskar?

  Ja, politiken har kanske den viktigaste rollen för att skapa förutsättningar för människor och organisationer att minska utsläppen. Vi vill satsa mer på underhåll och investering i järnväg för att fler ska kunna resa med tåget, och för att mer gods ska gå med tåg. Vi vill också satsa mer på förnybara drivmedel och energieffektiva fordon. Nationella styrmedel behöver också stärkas. Bonus malus för nya bilar behöver skärpas, Bränslebytet behöver bli ännu mer ambitiöst.

  2. Står ni bakom målet att trafiken ska minska sina klimatutsläpp med 70 procent till 2030? Och står ni bakom Parisavtalet?

  Ja. Miljöpartiet står bakom målet att trafiken ska minska sina klimatutsläpp med minst 70 procent till 2030. Miljöpartiet står bakom Parisavtalet.

  3. Har ni en politik som får ner vägtrafikens utsläpp enligt detta mål? Berätta gärna hur ni vill göra!

  Ja, vi tror att vår politik kan få ned vägtrafikens utsläpp enligt dessa mål. Man kan dela upp omställningen i de tre B:na: bilen, bränslet och beteendet. Vi behöver lyckas med alla tre delar för att klara målet. Vi vill satsa mer på järnväg och sjöfart för långväga transporter och gods, och satsa mer på kollektivtrafik, cykel och gång för nära transporter. Vi vill öka satsningarna på förnybara drivmedel som etanol, biogas och biodiesel. Vi vill öka satsningarna på el både för tunga och lätta fordon. Vi behöver köra mindre bil och lastbil. Trafikverket har länge förordat minskad vägtrafik, både för personbilar och lastbilar. Det viktiga är att den minskningen sker där det finns bra alternativ (gång, cykel och kollektivtrafik), nämligen i stadsmiljö. På landsbygden kommer bilen däremot ha en fortsatt central roll, här handlar det snarare om att ställa om bränslet i hållbar riktning.

  SMB:s kommentar: Bra helhet och bra klargörande att bilåkandet faktiskt måste minska. Att erbjuda alternativ är viktigt, men likväl måste utsläppen från de rekordmånga diesel och bensinbilarna minska redan idag. 

  4. Om er politik skulle ha tillräcklig effekt vilket annat partis fel är det att utsläppen nu ökar, enligt ditt parti?

  Allt för länge har politiken inte varit modig nog att ta i med hårdhandskarna för att få ner utsläppen, varken i Sverige eller EU. Under förra mandatperioden hade Sverige dock en rekordsnabb reformtakt. Bränslebyte, Bonus-malus och mer pengar till laddinfrastruktur är några av de reformer som genomförts men där vi ännu inte kan se den fulla effekten. Att dessa förslag inte infördes under de borgerliga partiernas styre är bara att beklaga, det har fördröjt den omställning som måste ske.

  Omställningen till ett fossilfritt samhälle är en förändring som ingen tidigare gjort. Vi har inget facit på hur man kommer dit. Därför behöver vi hjälpas åt och det behöver inte vara dåligt att det finns flera olika recept på hur vi ska komma framåt. Men utvecklingen kan allvarligt hindras av partier som menar att klimathotet inte behöver tas på allvar eller att politiken inte har en avgörande roll för att kunna ställa om till fossilfritt.

  Skickat från Lova Andre Nilsson, samordnare politiska sekreterare, Miljöpartiet

  SMB:s kommentar: MP har suttit i regering både förra och denna mandatperiod. Även om de inte har fått bestämma allt i miljöpolitiken undrar vi i SMB; när kommer utsläppsminskningarna? Om inte reformerna har gett effekt än behövs ju fler åtgärder med snabbare effekt.

  Läs svaren från S, M, SD och C här.


  SMB pushar för kraftfull miljöpolitik. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla hemsidan och vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Swisha en slant till 123 270 12 33 för att stötta vårt arbete. 

   

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra