Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Jönköping säger nej till bostäder på jordbruksmark

  Foto: Free-photos Pixabay Foto: Free-Photos från Pixabay

  Många vill bygga bostäder i Sverige, men många kommuner brottas med frågan om vilken mark de ska byggas på. I Jönköpings kommun har man i veckan fattat ett beslut om att ingen bebyggelse får ske på jordbruksmark. Risken kvarstår dock att nya bostäder istället byggs på skogsmark.

  Enligt Boverkets prognos kommer Sverige att behöva bygga 51 200 bostäder 2021-2025 för att det ska finnas tillräckligt många bostäder för vår växande befolkning. I storstadsområden är bostadsbristen påtaglig. I Stockholms bostadsförmedling stod exempelvis hela 674 720 personer i bostadskön den 31 december 2019. Intresset för att bygga bostäder är därmed högt, men var ska bostäderna byggas? 

  Att man i Jönköpings kommun nu i veckan beslutade att nya bostäder inte ska byggas på jordbruksmark är verkligen en god nyhet. Jordbruksmark är en långsiktig resurs och en exploatering av den typen av mark är en irreversibel process, det vill säga att den marken därefter inte längre kan användas till jordbruk. Andelen jordbruksmark minskar just nu i både Sverige och i resten av världen. 

  Det är tvunget om vi ska ha ett hållbart jordbruk och säkra vår livsmedelsförsörjning i framtiden,” säger bonden Göran Locking till Sveriges Radio.

  Att bevara jordbruksmark är enligt Jorbruksverket viktigt ur flera aspekter där möjligheten att producera mat kanske är den mest uppenbara. Utöver det buffrar åkermark stora vattenflöden vid exempelvis kraftiga regn, betande djur kan hålla landskap öppna och många arter riskerar att dö utan den här typen av brukad mark. Dessutom binder åkermark och betesmark koldioxid, och allt fler konsumenter vill ha lokalproducerade och närodlade produkter.

  Men när Sveriges radio frågar var Jönköpings bostäder istället ska byggas öppnar kommunalrådet Mona Forsberg (S) upp för att kommunen kan komma att bygga på skogsmark istället. Att bygga bostäder på skogsmark är emellertid inte oproblematiskt. Exploatering av skog är också en irreversibel process, och skog både bidrar med såväl ekosystemtjänster som binder koldioxid. Att mitt i en klimatkris ha som strategi att bygga bostäder på skogsmark verkar inte logiskt. Att vi behöver varje växt, träd och skog som finns för att bekämpa klimatförändringarna har nog de flesta av oss nu förstått. 

  Var man då ska bygga alla nya bostäder är inte en lätt fråga när varken jordbruksmark eller skogsmark är lämpligt. Jordbruksverket har tagit fram ett stödverktyg för kommuner som ska exploatera mark. Flera mycket bra och strategiska frågor föreslås i stödverktyget för hur kommuner kan tänka kring markexploateringen, till exempelvis att bygga garage under marken, att bygga inåt istället för utåt i staden, att sammanbinda byggnader, och att bygga fler våningar. 

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.