Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Kemikalier och klimat – två sidor av samma problem

  Foto: Andreas Habich

  Miljöorganisationen CIEL kräver att kemikalier och klimat hanteras tillsammans. Kemikalieindustrin står för stora utsläpp, samtidigt som klimatförändringar kommer öka exponeringen för giftiga ämnen.

  Den mest tydliga gemensamma faktorn mellan klimat och kemikalier är att kemikalieindustrin är en stor utsläppare av klimatavgaser med ungefär sju procent av de globala utsläppen i 2018. Varje steg från kemikalietillverkning till användning och avfall producerar växthusgasutsläpp.

  Ett exempel är att jordbruk är en av de största källorna till växthusgasutsläpp – mycket tack vare mängden energi som krävs för att tillverka syntetiska gödselmedel och bekämpningsmedel. Kvävebaserade gödselmedel är ett särskilt stort problem eftersom nitratet avdunstar från grödorna och bildar kväveoxid, en växthusgas som är 300 gånger kraftigare än koldioxid.

  Spridningen av skadedjur till nya områden samt ökad torka beräknas innebära att allt fler kemikalier kommer användas i jordbruket. Kemikalieanvändningen i jordbruk har redan ökat kraftigt; enbart gödselanvändningen har ökat med 25 procent under de senaste tio åren, vilket i sin tur bidrar till ökade utsläpp.

  Förutom att klimatkrisen förutspås öka användning av kemikalier, kan den även öka spridningen av och exponeringen för giftiga ämnen. Temperaturökning kan till exempel orsaka att gifter släpps ut från glaciärer och permafrost. Den kan också orsaka ökad avdunstning och därmed mer luftburna föroreningar.

  När effekterna av klimatkrisen accelererar, kommer vi att andas, dricka och konsumera mer skadliga kemikalier. Samtidigt orsakar klimatkrisen att människor och miljön blir mer sårbara för kemikalieexponering. Temperaturökning kan till exempel orsaka att kemikalier blir mer toxiska samt minska organismernas förmåga att hantera exponeringen.

  Ett ytterligare exempel på hur kemikalier och klimat är en del av samma problem är hur plastskräp i haven har visats sänka havens förmåga att fungera som kolsänkor.

  För att kunna nå en giftfri miljö är det avgörande att integrera kemikaliefrågan i klimatåtgärder. Det krävs bland annat att kemikalier inkluderas mer tydligt i målen för utsläppsminskningar. Det krävs även att vi inser, och börjar agera efter, att kemikalier och klimat är två sidor av samma problem, som inte kan lösas utan mer samordnade beslut.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.