Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Det idag mikroskopiska statliga bidraget till kommunal klimatanpassning har kommit i blixtbelysning efter de förödande skyfallen i Gävletrakten. Nu vill Miljöpartiet höja det tjugo gånger om till en halv miljard kronor om året.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, lade tillsammans med Sveriges Geologiska Institut, SGI, en rapport i början av sommaren där man listade tio områden i landet där riskerna för klimatrelaterade skador är som störst, vilket Supermiljöbloggen rapporterade om.

  Det handlar om risker kopplade till översvämningar vid stora skyfall, men även kopplade till erosion och jordskred och den stigande havsnivån.

  SMB berättade också om att statsbidraget för specifika kommunala anpassningar för ombyggnad av infrastruktur och liknande dragits ned i år till den ynka summan 25 miljoner kronor. Det finns även ett annat bidrag på samma belopp som dock är specifikt kopplat till skredförebyggande i Göta Älvdalen.

  Nu hänvisar Miljöpartiet både till rapporten från de båda myndigheterna och till de omfattande översvämningarna i Gävle och säger att detta är vad som är att vänta mer av som en följd av klimatförändringarna.

  Klimatministern och partiets manliga språkrör Per Bolund uttalar sig till TT och Sveriges radio och säger att partiet kräver en 20-faldig förstärkning av anpassningsbidraget inför nästa budgetmangling.

  Kostnaden för klimatanpassning av kommunerna har av Sveriges kommuner och regioner, SKR, uppskattats till mellan 140 och 200 miljarder kronor fram till år 2100. Man har även kritiserat det nuvarande bidragets begränsning till att gälla skador relaterade till översvämningar och liknande.

  Stora belopp kommer att krävas även till att anpassa exempelvis äldrevården till situationer med långvariga extrema värmeböljor, påpekar SKR.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.