Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Naturgas – inget annat än fossilgas?

  Det råder en tvist om vad man ska kalla den metanrika gasen som pumpas upp ur gas- eller oljesprickor (se bild). Svenska Naturskyddsföreningen vill exempelvis använda sig av termen fossilgas istället för naturgas. Även termen energigas förekommer som alternativ.

  Den fossila gasen som används som bränsle har i Sverige kommit att kallas ”natur”-gas. Termen har antagligen hämtats från engelskans ”natural gas” men hette på svenska från början ”jordgas” (då hämtat från tyskans erdgas). Hur jordgas sedan kom att kallas för naturgas är svårt att gå in på utan att bli allt för spekulativ.

  Tittar man närmare på olika svenska definitioner av termen ”naturgas” är det däremot svårt att förstå hur ”natur” satts som prefix framför gasen:

  Nationalencyklopedin använder fossilgas som andrahandsalternativ för naturgas.
  Svenska Akademins ordlista (SAOL) har inte med ordet fossilgas i huvud taget. Inte heller det äldre ordet jordgas. Däremot finns naturgas och ytterligare fyra ord som har naturgas som prefix.

  Terminologicentrum (TNC), Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk, skriver att anledningen till att de använder sig av ordet naturgas istället för fossilgas är grundar sig främst i att det faktum att det finns naturgaser som inte är fossila. Men de påpekar även att naturgas är etablerat i lagtext, främst naturgaslag som stiftades 2005. Men läser man i definitionerna i naturgaslagen, definieras biogas (den gas som inte är fossil) inte som naturgas utan som en annan typ av gas som även går att transportera i samma typ av ledningar som naturgas. De skriver: ”Med naturgas avses i denna lag även biogas, gas från biomassa och andra gaser, i den mån det är tekniskt möjligt att använda dessa gaser i naturgassystemet.”.

  Energigas Sverige, som enligt sig själva är en ”medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser”, väljer att kalla de gaser man kan utvinna energi ifrån för energigaser. De skriver att: ”Energigas är det samlade begreppet för biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.”. Samtidigt hävdar de att naturgasen är ”ren” och ”miljövänlig”, vilket kan ifrågasättas med tanke på att metangas (CH4), som naturgasen till över 90 procent består av, är en 56 gånger mer potent växthusgas än koldioxid (räknat på 20 års tid i atmosfären).

  Det är tydligt att det råder meningsskiljaktigheter i frågan. Miljö- och naturorganisationer kallar gasen för fossil, myndigheter kallar den naturlig och energiföretagen kallar den energi (ren energi).

  Om nu naturgas kan vara olika saker beroende på vem man frågar, är det då inte bättre att kalla gasen för vad den är – inget annat än fossilgas?

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.