Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Naturskyddsföreningen vill kraftigt öka vindkraften

  Debatten om vindkraftverkens påverkan på lokalmiljö och ekosystem är ständigt pågående. Nu är det tydligt vart Naturskyddsföreningen står i debatten. I en ny rapport drar de slutsatsen att en storskalig utbyggnad av vindkraft kan ske utan att områden med högt naturvärde exploateras. Men då måste vindkraftverken fördelas jämnt mellan norr och söder, och Försvarsmakten och kommunernas veto avskaffas eller kraftigt begränsas.

  Naturskyddsföreningen har granskat de platser i Sverige som är inom riksintresset för vindkraft – alltså de områden som Energimyndigheten anser är ”särskilt lämpliga” för vindkraftsproduktion, bland annat utifrån kriterier som hög vindhastighet och avstånd till bebyggelser. När Naturskyddsföreningen exkluderat de områden som har ett högt naturvärde från riksintresset, återstod en yta motsvarande en procent av Sveriges landyta och två procent av havsarealen som lämplig för utbyggnad av vindkraft.

  Rapportens huvudsakliga fokus är därför vindkraftens påverkan på djur, natur och klimat, snarare än människors upplevelser av vindkraften och dess påverkan på landskapsbilden.

  Från Naturskyddsföreningens rapport: ”Vindkraft – En viktig del av framtidens energisystem”

  Listan på områden som enligt Naturskyddsföreningen måste skyddas från vindkraftsparker är lång och innehåller bland annat nationalparker, Natura 2000-områden, naturreservat, områden med nyckelbiotoper, riksintresse obrutna fjäll och områden utpekade som viktiga fågelområden.

  Vill se stopp för Försvarsmakten och kommuners veto

  Däremot anser Naturskyddsföreningen att inflytandet från Försvarsmakten och kommuner måste minska eftersom deras intressekonflikter med vindkraftutbyggnad årligen stoppar flera vindkraftsprojekt. Försvarsmaktens restriktionsområde uppgår till nästan hälften av Sveriges yta, vilket gör att de har möjlighet att stoppa vindkraftutbyggnad över hela den ytan. Kommunerna har också en möjlighet att lägga in ett veto för att stoppa vindkraftutbyggen.

  I linje med Naturskyddsföreningens krav så utreder regeringen just nu om det kommunala vetot bör tas bort. Det är bland annat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kritiska till då de anser att människor som påverkas av ett beslut också måste ha möjlighet att påverka beslutet.

  Möjlighet att producera 126 TWh från vindkraften

  Naturskyddsföreningen skriver att det finns möjlighet att öka vindkraftsproduktionen upp till 126 TWh (cirka 90 procent av dagens elanvändning) och samtidigt ha högt uppsatta miljökrav för var vindkraftverk får byggas. Detta innebär att det måste satsas både på havsbaserad och landbaserad vindkraft. Samt att utbyggnaden av vindkraftverk sker i hela Sverige, just nu sker den största utbyggnaden i norra Sverige trots att det största behovet av energi finns i södra Sverige.

  Vindkraftens miljöpåverkan

  Bland de miljökonsekvenser som vindkraftverken har är fågeldöden kanske den mest välkända. Enligt rapporten så varierar antalet fåglar som dör per vindkraftverk i Sverige stort, allt mellan 0 till 60 döda fåglar per år (genomsnittet är 5-10 döda fåglar). Enligt Naturskyddsföreningen beror det till stor del på var vindkraftverken är placerade och att fågeldöden därför kan minska med hårda miljökrav om vart vindkraftverken får placeras. Teknikutvecklingen bidrar också till att de allt större vindkraftverken kommer ge en mindre fågeldöd per producerad energi.

  All fakta i artikeln är hämtad från Naturskyddsföreningens rapport som finns att läsa här.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.