Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Ny rapport: Sverige klarar inte ett enda av Aichimålen

  Foto: Carina Ljungström

  Det finns allvarliga brister i arbetet med att stoppa naturkrisen, enligt ny rapport från Naturskyddsföreningen och WWF. Sverige når inte upp till ett enda av de globala målen för biologisk mångfald.”Ett hot mot hela vår existens”, kommenterar Naturskyddsföreningens ordförande Karin Lexén.

  I den nya rapporten har WWF och Naturskyddsföreningen granskat Sveriges arbete med de 20 så kallade Aichimålen. Dessa instiftades 2010 inom ramen för FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD) och skulle genomföras fram till 2020, i vissa fall till 2015. Målen handlar bland annat om att förhindra förlust av livsområden, minska föroreningar och ge finansiellt stöd till bevarandet av natur.

  Men trots viss förbättring i naturvården det senaste decenniet saknar Sverige fortfarande ett ordentligt helhetsgrepp för att möta artkrisen.

  Naturens artrikedom är i kris, vilket är ett allvarligt hot mot hela vår existens. Nu måste svenska politiker visa att de tar naturkrisen på allvar och ta fram en samlad nationell plan för biologisk mångfald motsvarande klimathandlingsplanen och samtidigt stärka miljömålssystemet. En nationell funktion för samordning av biologisk mångfald inom regeringen måste också tas framsäger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

  Även på det globala planet ser läget illa ut för den biologiska mångfalden. SMB har tidigare rapporterat om att FN återkommande varnar för att hela världen kommer missa målen.

  Just nu pågår ett globalt arbete för att ersätta de utgångna Aichimålen med ett nytt ramverk som skulle kunna bli ett Parisavtal för biologisk mångfald. På grund av pandemin försenades fjolårets planerade toppmöte för att förhandla målen, men förhoppningen är att de avslutande slutförhandlingarna ska äga rum i kinesiska Kunming under hösten. Både Naturskyddsföreningen och WWF påtalar vikten av att Sverige driver på för nya ambitiösa mål.

  Faktarutan

  Aichimålen

  Mål 1: Öka kunskapen om vikten av biologisk mångfald till 2020 (ej uppfyllt)

  Mål 2: Integrera biologisk mångfald i strategier och planeringsprocesser för utveckling och fattigdomsbekämpning till 2020 (ej uppfyllt)

  Mål 3: Avskaffa subventioner till verksamhet som hotar biologisk mångfald till 2020 (ej uppfyllt)

  Mål 4: Regeringar, näringsliv och andra aktörer ska vidta åtgärder för att uppnå hållbar produktion och konsumtion till 2020 (ej uppfyllt)

  Mål 5: Bromsa förlust och splittring av naturliga habitat till 2020 (ej uppfyllt)

  Mål 6: Förvalta fisk, ryggradslösa djur och vattenväxter lagligt och hållbart till 2020 (ej uppfyllt)

  Mål 7: Förvalta jordbruk, vattenbruk och skogsbruk hållbart till 2020 (ej uppfyllt)

  Mål 8: Hejda föroreningar och övergödning till 2020 (ej uppfyllt)

  Mål 9: Minska förekomst av invasiva arter till 2020 (delvis uppfyllt)

  Mål 10: Minska trycket på sårbara ekosystem till 2015 (ej uppfyllt)

  Mål 11: Utöka skydd av naturområden till 2020 (delvis uppfyllt)

  Mål 12: Stoppa utrotningen av arter till 2020 (ej uppfyllt)

  Mål 13: Bevara genetisk mångfald hos djur och växter, både vilda och inom jordbruk till 2020 (ej uppfyllt)

  Mål 14: Restaurera och skydda ekosystem med beaktande av kvinnors, urbefolkningars och lokalsamhällens behov till 2020 (ej uppfyllt)

  Mål 15: Skydda och restaurera särskilt viktiga ekosystem till 2020 (ej uppfyllt)

  Mål 16: Nagoyaprotokollet ska träda i kraft och tillämpas i linje med nationell lagstiftning till 2015 (delvis uppfyllt)

  Mål 17: Utveckla, anta och implementera nationella strategier och aktionsplan för biologisk mångfald till 2015 (delvis uppfyllt)

  Mål 18: Respektera och lagstifta kring ursprungsbefolkningars och lokalsamhällens traditionella kunskap till 2020 (ej uppfyllt)

  Mål 19: Sprida och tillämpa kunskap, vetenskap och teknologi relaterade till biologisk mångfald till 2020 (delvis uppfyllt)

  Mål 20: Mobilisera finansiella resurser för att implementera den strategiska planen för biologisk mångfald till 2020 (delvis uppfyllt)

  Källor: CBD, Naturskyddsföreningen/WWF

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.