Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Ny studie : cirkulär ekonomi kan halvera industrins utsläpp i EU

  Konsultbyrån Material economics har i en rapport räknat på hur mycket vi i EU skulle kunna minska industrins koldioxidutsläpp genom att återanvända, dela och återvinna material. Deras resultat är slående; mer än hälften av utsläppen kan reduceras bort genom cirkulära flöden!
  I rapporten tittar konsultbyrån på de största utsläpparna i materialtillverkning, nämligen produktionen av stål, plast, aluminium och cement. Dessa är bidragande orsaker till att industrin står för runt 20 procent av utsläppen i EU (men slukar också mycket av de 29 procenten som energisektorn står för). Rapportförfattarna har också undersökt hur sektorerna personbilar och byggnader kan minska nyproduktionen genom bland annat delande, och vilka effekter detta kan få på klimatutsläppen.
  Resultaten pekar på att en omfattande omställning till cirkulära flöden kan bidra till en minskning på 300 miljoner ton koldioxid per år inom EU, vilket skulle minska utsläppen med nära 56 procent till år 2050.
  Författarna menar att för stort fokus har varit på energieffektivisering. Effektiviseringar är i och för sig helt nödvändiga men potentialen för stora utsläppsminskningar ligger i att ta vara på material och produkter mycket bättre. I byggprocesser till exempel blir idag 15 procent av byggmaterialet svinn.

  Öka återvinningen

  Rapporten kommer fram till att material borde tillverkas med utgångspunkten att en återvinning ska reducera materialkvalitén så lite som möjligt. Genom att till exempel tillverka renare material som inte blandar olika typer av stål, aluminium eller plast med varandra kan återvinningen ökas rejält. Och återvinning har mycket mindre koldioxidutsläpp än nyproduktion.
  Återvinning av stål beräknas kunna öka med hela 75 procent, aluminium med 50 procent och plast med 56 procent. Betong är svårt att återvinna men cementpulver kan återanvändas.

  Använd bilar och byggnader mer

  Vad gäller personbilar står de parkerade 95 procent av tiden. Kontor används bara 40 procent av tiden, även under dagtid. Genom att använda bilar och byggnaders fulla kapacitet skulle tillverkningen av nya bilar och byggnader kunna minska drastiskt.
  Detta kräver förstås stora förändringar i affärsmodeller: exempelvis att vi inte längre äger bilar utan delar på dem, att vi i högre grad hyr ut oanvända lokaler och att arbetstider och hyreskontrakt synkroniseras.
  Omställningen skulle troligen inte heller vara positiv för tillverkarna av stål, aluminium, plast och cement, men Material Economics menar att en cirkulär ekonomi skulle skapa fler lokala jobb genom delning och återanvändning. De pekar också på mildrade geopolitiska spänningar genom minskad konkurrens om naturresurser och dessutom färre problem med luft och vattenföroreningar.
  Författarna medger att EU-länderna i nuläget inte är på väg mot den omställning som krävs. Däremot börjar en konsensus formas inom EU-instutionerna kring att våra ekonomier måste gå mot cirkulära flöden.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!