Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Nytt förslag: ”Minska utsläppen för inrikes transporter med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010”

  Foto: Yvonne Palm Lundström

  Miljömålsberedningens förslag möts av både ris och ros.

  DN debatt skriver i dag representanter från sex av de sju riksdagspartier som ingår i Miljömålsberedningen (S, M, MP, C, L och KD) att man enats om en rad olika förslag som ska ingå i det slutbetänkande som kommer presenteras för regeringen inom kort.

  Ett av de viktigaste förslagen gäller inrikes transporter, och i debattartikeln går att läsa:

  Vårt förslag är att utsläppen för inrikes transporter år 2030 behöver vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå. Detta mål kommer att innebära en stor utmaning men beredningen menar att en sådan utsläppsminskning är möjlig med rätt utformade styrmedel och en snabb teknisk utveckling. Det krävs också åtgärder inom samhällsplaneringen för att sänka utsläppen långsiktigt. Vi föreslår att gång- cykel och kollektivtrafik görs till normgivande i planeringen i större tätorter samt att resor med buss och tåg underlättas vid planering av infrastruktur mellan tätorterna. Samspelet mellan stat, region, länsstyrelser och kommuner blir här särskilt viktigt.

  17031-45
  Johan Hultberg (M) Foto: Emelie Helldén

  Johan Hultberg (M), riksdagsledamot och en av ledamöterna i Miljömålsberedningen, är nöjd över allt det arbete som gjorts. Han påpekar att betänkandet utgörs av över 700 sidor, och i en skriftlig kommentar till Supermiljöbloggen säger han:

  – Jag är väldigt glad över att vi i beredningen har lyckats enas kring ett ambitiöst och brett förslag som stakar ut den långsiktiga inriktningen för den svenska klimatpolitiken. En effektiv klimatpolitik behöver vara just långsiktig och med beredningens förslag får samhällets aktörer, och då särskilt näringslivet, de planeringsförutsättningar som de såväl behöver och har efterfrågat.

  Han fortsätter:

  – Vi moderater vill att Sverige ska vara ett föregångsland genom att förena snabbt sjunkande utsläpp med en stark ekonomisk utveckling. I slutbetänkandet är beredningen mycket tydlig med att svensk klimatpolitik ska utformas så att vår konkurrenskraft bibehålls eller stärkts. Det ställningstagandet var ett centralt ingångsvärde för Moderaterna och Alliansen.

  Vänsterpartiet är det parti som reserverar sig mot förslaget (Sverigedemokraterna sitter ej med i Miljömålsberedningen). Jens Holm, miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, förklarar varför i en replik på DN debatt:

  Jag noterar att artikeln lägger stort fokus på transportsektorn. Det är paradoxalt när just det här betänkandet föreslår en sänkning av ambitionerna på transportområdet. Betänkandet frångår nämligen den tidigare ambitionen om att minska vägtransportutsläppen med 80 procent till 2030, i enlighet med förslaget från utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta (FFF). FFF-utredningen har varit utgångspunkten både för den nuvarande, men också den tidigare borgerliga regeringens transport- och klimatpolitik. Även i våra förhandlingar i Miljömålsberedningen hade vi en majoritet för att följa just målet om en minskning med minst 80 procent i transportsektorn. Men, enligt min bedömning, var det ett av de borgerliga partierna som plötsligt satte sig på tvären och ambitionsnivån sänktes. Det var det partiet som ville minst för klimatet som fick sätta målet. Det håller inte.

  Även från andra håll är det både ris och ros som delas ut till överenskommelsen. På Twitter går det till exempel att läsa:

   

   

  Nina Ekelund, programdirektör i Hagainitiativet och sakkunnig i Miljömålsberedningen, säger i ett pressmeddelande:

  – Å ena sidan beklagar vi att beredningen har sänkt ambitionerna men å andra sidan finns nu ett tydligt mål inom transportsektorn att börja styra mot. Erfarenheterna visar att ambitiösa mål nås med råge, exempelvis nåddes målet om förnybar energi i transportsektorn där vi i dag ligger på 23,4 procent trots att målet var tio procent till 2020. Nu är utmaningen att överträffa målen igen och därför behövs skarpa styrmedel som kan bidra till detta. Ska vi lyckas med övergången till ett fossilfritt samhälle så behövs en rejäl tempohöjning med en konkret politik nu.

  Naturskyddsföreningens generalsekreterare, Svante Axelsson, är inne på ett liknande spår. Han säger i en kommentar:

  – Trösten med Miljömålsberedningens förslag är att det är riksdagens minsta gemensamma nämnare – det är med andra ord en kompromiss som sannolikt kommer att övertrumfas av verkligheten.

  Ulf Svahn, vd på Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, SPBI, tror dock att EU kan komma att sätta käppar i hjulet för det svenska omställningsarbetet. Han skriver i en kommentar:

  Branschen har till idag uppnått 15 % biodrivmedel räknat på energiinnehållet. Dessa framgångar hotas av EU:s syn på biodrivmedel i allmänhet och från grödebaserade råvaror i synnerhet. Sverige ligger redan idag ungefär på den gräns på 7 % för grödebaserade råvaror som fastslagits. Inte heller skogsbaserad råvara verkar gå helt säker. Som beredningen skriver behövs ändringar inom EU:s regelverk för att kunna fortsätta den fina utvecklingen och då framför allt när det gäller tillgången till hållbara råvaror för biodrivmedelstillverkning. Här behövs att alla goda krafter arbetar för en förändring.

   

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra