Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Ökade klimatanslag i nya budgeten – men brister på miljöområdet

  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Efter höstens ”katastrofbudget” återförs en del av medlen i Sveriges nya miljöbudget. Satsningarna görs främst på klimatområdet, där grön skatteväxling och ökade anslag till Klimatklivet hör till nyheterna. Samtidigt slopas viktiga insatser för skydd och skötsel av värdefull natur, och de totala miljösatsningarna står sig även slätt mot de fossila subventionerna. 

  Under onsdagsmorgonen presenterade finansminister Magdalena Andersson vårändringsbudgeten för 2019. Sveriges nya budget bygger på överenskommelser mellan Liberalerna, Centerpartiet Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men måste förhålla sig till de skattesänkningar på 20 miljarder som Kristdemokraterna och Moderaterna genomförde i höstens budget.

  Moderaterna och Kristdemokraterna slaktade stora delar av miljöbudgeten, vilket fick tusentals personer att gå ut på gatorna för att protestera. I den nya budgeten återförs en del av pengarna, men förändringarna är fortfarande ljusår ifrån tillräckliga om vi ska klara av den ekologiska kris vi befinner oss i.

  På miljöområdet rör det sig om reformer för 2 miljarder kronor, vilket utgör knappa hälften av det totala reformutrymmet i vårändringsbudgeten. De viktigaste förslagen i budgeten kan sammanfattas enligt nedan:

  Good stuff

  • Ökat utrymme för klimatinvesteringar när Klimatklivet får 750 miljoner
  • Grön skatteväxling med återinförd flygskatt och fossilbränsleskatt i kombination med större klimatsubventioner i exempelvis Industriklivet
  • 50 miljoner till internationell tågtrafik

  Bad stuff

  • Neddragningarna från höstbudgeten kompenseras bara delvis, och det krävs mycket mer för att klara omställningen vi står inför
  • Alldeles för få och tama satsningar på naturskydd
  • Stödet till icke-statliga flygplatser med 57 miljoner, trots satsningar på tåg och flygskatt
  Positivt med grön skatteväxling, Klimatkliv och internationell tågtrafik

  Det är fram för allt klimatet som står i fokus för de nya satsningarna. Flygskatten återinförs, skatter för fossilbränsle inom gruv- och värmesektorn höjs och anslagen till klimatåtgärder som Industriklivet höjs.

  Den största satsningen utgörs av 750 miljoner kronor till Klimatklivet, som ska stimulera klimatinvesteringar på lokal och regional nivå. Investeringarna kommer bland annat användas till utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon. Även medlen för solcellsstöd utökas, med totalt 300 miljoner kronor.

  L, C och regeringen vill dessutom göra det möjligt för Trafikverket att upphandla internationell tågtrafik. 50 miljoner kronor satsas på tågtrafik från Sverige ut i Europa. Det saknas dock besked kring höghastighetstågen.

  Forskningsrådet Formas får minskade anslag, liksom satsningarna på internationella klimatinvesteringar. Den sistnämnda nedskärningen motiverar klimatminister Isabella Lövin med att pengarna tidigare riktats fel.

   Vi är kritiska till de satsningar som föreslogs, då de hade gått till att köpa utsläppskrediter från utsläppsminskande projekt utomlands som redan är finansierade och igång, säger ministern till Sveriges Natur.

  Budgeten innehåller också 100 miljoner kronor avsedda för testanläggningar för koldioxidlagring, där koldioxid från luften fångas in och lagras. Metoderna är kontroversiella, men pekas ut i Parisavtalet som en nödvändighet för att nå tvågradersmålet.

  Bristfälliga satsningar på miljöområdet

  Regeringen återför en del av pengarna för ersättning till markägare med många nyckelbiotoper. Samtidigt blir flera viktiga insatser för skydd och skötsel av värdefull natur nästan helt utan nya medel.

  Följderna blir att viktiga kunskapsunderlag som nyckelbiotopsinventeringen och ArtDatabanken kommer drabbas hårt, vilket Supermiljöbloggen berättade mer om under tisdagen.

  Vi har stora utmaningar med den biologiska mångfalden och kunskapsnivån är fortfarande alldeles för låg, även i Sverige. Att skära ned för dem som jobbar för att förbättra kunskapsläget är ett misstag, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

  Även Naturskyddsförningen är kritiska till att naturskyddet nedprioriteras i vårbudgeten.

  Vi välkomnar den ökade ersättningen till markägare med nyckelbiotoper i skogarna. Men det är beklagligt att den nationella nyckelbiotopsinventeringen tas bort i budgeten och att Artdatabanken tvingas till stora nedskärningar, säger ordförande Johanna Sandahl.

  Det finns dock ett antal positiva bitar på miljöområdet, som satsningar på att skydda våtmarker och utökade medel för skydd av den marina miljön. Bland annat kommer man satsa på miljöövervakning och lokala åtgärder för att minska kväveutsläpp från land.

  Ett försök till återställning – men långt ifrån tillräckligt

  Även om satsningarna på miljöområdet vuxit i den nya budgeten saknas fortfarande ett helhetstänk. I kommunikationsdelen delen avsätter regeringen 57 miljoner kronor för stöttning av icke-statliga flygplatser. Syftet är fram för allt att norrländska kommuner inte ska missgynnas av flygskatten. Det innebär att stödet till icke-statliga flygplatser, som nu totalt kommer uppgå till 183 miljoner, blir mer än tre gånger så stort som de 50 miljoner som satsas på internationell tågtrafik.

  Då är inte ens alla subventioner till flyget inräknade. I en granskning av Naturskyddsföreningen subventionerar vi fossila bränslen med upp till 30 miljarder per år.

  Sammantaget innehåller budgeten flera viktiga satsningar på klimatområdet, även om det fortfarande finns omfattande brister i systemtänket. Att miljöbudgeten får nära hälften av det totala reformutrymmet på 4,5 miljarder visar att C, L, S och MP ändå prioriterar miljön relativt högt jämfört med andra områden.

  Totalt rör det sig ändå om alldeles för få och urvattnade reformer. För att få till den omfattande samhällsomställning som krävs för att möta klimatförändringar och sinkad biologisk mångfald behövs rejälare satsningar än så här. Förhoppningsvis kommer de regeringssamarbetande partierna ta ut svängarna mer i budgeten för 2020 och ge miljöpolitiken det utrymme det förtjänar.


  SMB bevakar miljöpolitiken. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla hemsidan och vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Swisha en slant till 123 270 12 33 för att stötta vårt arbete. 

  >>Läs mer om vad vi vill göra här

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra