Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Precisionen i Vänsterpartiets kärnkraftsuträkning ifrågasätts

  Enligt Energimyndigheten handlar det om ett förenklat resonemang.

  Vänsterpartiet har länge velat avveckla den svenska kärnkraften. På sin hemsida skriver partiet att detta borde ske ”i den takt som kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor och energieffektivisering”.

  Man skriver vidare:

  Det stora antalet incidenter i svenska kärnkraftverk visar på brister i säkerheten. Det finns inte heller någon säker metod för slutförvaring av det radioaktiva avfallet. Så länge vi har egen kärnkraft är det också svårt att säga nej till miljöförstörande uranbrytning i Sverige. (…)

  Idag subventioneras kärnkraftsindustrin genom att inte låta den fullt ut stå för sina kostnader för slutförvaring av kärnavfallet och försäkringar. Med fortsatta subventioner för kärnkraften blir det svårare att få lönsamhet i investeringar i förnybara energikällor. Därför står en satsning på kärnkraften i motsättning till en satsning på förnybara energikällor.

  Men denna position kan nu komma att ändras.

  Vänsterpartiets partistyrelse menar nämligen att Sveriges elexport leder till att våra nordeuropeiska grannländer kan minska koldioxidutsläppen från sina fossila kraftverk.

  Enligt partistyrelsen (pdf) handlar det ”ett gott år om uppåt 10 miljoner ton koldioxid” som på det här sättet kan undvikas.

  Detta är också anledningen till varför partistyrelsen, inför partiets kongress i maj, föreslagit en ny kärnkraftslinje för Vänsterpartiet. Förslaget (pdf) innebär att kärnkraften inte ska avvecklas så snabbt som möjligt. I stället ska hänsyn tas ”till den svenska kärnkraftens möjligheter att bidra till minskade utsläpp” i andra länder.

  – Klimatomställningen ska gå först. Vi måste göra en snabb utfasning av fossilbränslen och då får man göra prioriteringar, kommenterade partisekreteraren Aron Etzler saken till Dagens Nyheter nyligen.

  Rikard Warlenius är ledamot i programgruppen som tagit fram det förslag (pdf) som partistyrelsen utgått från. I ett mejl till Supermiljöbloggen förklarar han hur uträkningen om tio miljoner ton koldioxid kommit till. Det är, skriver han, branschföreningen Svensk Energi som kommit fram till att varje exporterad kWh från Sverige minskar utsläppen i mottagarlandet med mellan 100 och 800 gram koldioxid.

  Det här gör, enligt Rikard Warlenius, att man kan dra följande slutsats:

  Om vi ”ett gott år” exporterar 20 TWh, och exporten i snitt tränger undan 500 g CO2/kWh, vilket är ungefär i mitten av Svensk Energis spann, så blir effekten att 10 miljoner ton CO2 trängs undan.

  Rikard Warlenius har själv flera gånger använt sig av denna siffra, exempelvis i en debattartikel där han skriver:

  Sveriges kanske största klimatnytta görs när vår export av nästan utsläppsfri el leder till fossila kolpannor släcks i våra grannländer. Under senare tid har Sveriges exporterat 10-20 terawattimmar per år, vilket har lett till minskade utsläpp i våra grannländer med uppemot 10 miljoner ton koldioxid.

  I en annan debattartikel skriver han:

  Mängden utsläpp som kan undvikas i mottagarländerna är inte småpotatis; det handlar ett gott år om uppåt 10 miljoner ton koldioxid. Vi har lite svårt att förstå upprördheten över att Sverige är med och minskar utsläppen rejält i andra länder.

  Men från Energimyndighetens sida menar man att detta är ett förenklat resonemang. Dels på grund av svårigheterna att förutse hur stor den svenska exporten kommer bli framöver. Dels även på grund av att det är svårt att sia om vad den svenska elen faktiskt ersätter.

  I ett mejl till Supermiljöbloggen förklarar en av Energimyndighetens tjänstemän saken så här:

  Resonemanget funkar om man är tydlig med hur man räknar och att det är just en räkneövning, det vill säga: Om vår elexport bara ersätter kolkondens blir minskningen x ton CO2 men om elexporten ersätter en mix i ett mottagarland så blir minskningen inom ett intervall beroende på vilket land som importerar vår el.

  Just idag exporterar vi det mesta till Finland för att de har underskott och då ersätter det möjligen inte särskilt mycket kol alls. Om 20-30 år vet vi inget om vart ett eventuellt överskott går och vad det eventuellt ersätter.

  ___

  Läs också: Greenpeace: ”Vänsterpartiet på väg att bromsa omställningen till ett förnybart energisystem”

  Hej SMB-läsare!
  Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Hej SMB-läsare!
   Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra