Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Regeringen växlar upp: stoppar stöd till koltransporter och skrotar utsläppsrätter

  Isabella Lšvin, en av Miljšpartiet de Gršnas kandidater till Europa Parlamentet talar pŒ en presskonferens under partiets kongress i Skšvde 090516. Foto: Flickr: Miljöpartiet de gröna

  Som första land i världen stoppar nu Sverige exportkrediter för transport av kol. Samtidigt annullerar man även miljontals utsläppsrättigheter. Regeringen tar nu viktiga steg i sin klimatomställning mot fossilfrihet.

  När vi ställer om svensk industri ska vi inte samtidigt ge stöd till inlåsning i fossilberoende i andra länder.

  Det säger miljö- och klimatminister och vice statsminister Isabella Lövin (MP) i en kommentar angående regeringens beslut att stoppa exportkrediter för transport och kol.

  Därmed blir Sverige det första landet i världen som stoppar exportkrediter för transport av kol. Sedan tidigare har Frankrike och Storbritannien beslutat att stoppa exportkrediter förbränning av kol, men inte till transporter. Exportkreditnämnden, EKN, får nu i uppdrag att se över hur finansieringen ska utformas för att bidra till minskade utsläpp.

  Uppdraget omfattar bland annat att beskriva hur kreditgivningen kan anpassas för att vara i linje med Parisavtalet och inte skapa inlåsningar i fossilberoende, samt analysera hur regelverken kan förändras för att uppnå omställning.

  Miljö- och klimatministern hoppas att omställningen ska kunna påverka andra länder:

  Världen ser Sverige som klimatförebild och då är klimatomställningen vår bästa exportstrategi. Vi kan inte bygga en fossilfri välfärdsnation här hemma och bygga in andra länder i ett fossilberoende. Nu ser vi till att det ska bli ett stopp för det och jag förväntar mig att andra länder gör likadant.

  Det har tidigare varit tillåtet att ge krediter till projekt med fossila bränslen, vilket är något som regeringen vill stoppa. Därför får nu EKN i uppdrag att se över hur de svenska och internationella exportfinansieringssystemen ska kunna bidra till minskade utsläpp av växthusgaser.

  I maj förra året kom en rapport från Naturskyddsföreningen som visade att Sverige har gett statliga exportkrediter motsvarande miljardbelopp till fossila investeringar, vilket troligen skyndat på utvecklingen.

  Regeringen beslutade dessutom nyligen att annullera ytterligare drygt 11,7 miljoner utsläppsenheter i stället för att sälja dem till andra länder. Genom besluten tas utsläppsutrymme motsvarande drygt 11,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter bort för gott. Annulleringen är större än utsläppen från Sveriges alla bilar och lätta lastbilar per år.

  Isabella Lövin menar att det skulle sända fel signaler att sälja utsläppsrätterna, även om det skulle innebära en inkomst som skulle kunna användas till grön teknik:

  Svenska folkets klimatansträngningar ska inte vara förgäves, genom att det blir lättare för någon annan att släppa ut någon annanstans.

  Faktarutan

  Utsläppsrätter kan grovt delas in i tre kategorier:

  1 EU:s ansvarsfördelningsbeslut (ESD) hanterar ungefär hälften av EU:s totala utsläpp. Varje land tilldelas en kvot utifrån landets klimatmål. Om utsläppen överskrider kvoten måste landet köpa utsläppsrätter, uppstår ett överskott kan det säljas eller överlåtas till andra länder.

  2 EU:s utsläppshandel (ETS) omfattar den andra hälften av EU:s utsläpp och riktar sig främst mot industrier och företag. Totalt ingår cirka 13 000 anläggningar, varav 750 finns i Sverige.

  3 Internationella utsläppsenheter under Kyotoprotokollet (till exempel CDM). Här råder delade meningar om de ska få sparas och användas inom Parisavtalet. Det är en linje som starkt förespråkas av exempelvis Indien, men Sverige motsätter sig detta.

  Källa: Naturvårdsverket

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!