Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Största studien hittills visar svenskars miljöpåverkan utomlands

  Foto: Flickr: Ibama

  På beställning av Naturvårdsverket har nu den hittills största studien över den svenska konsumtionens miljöpåverkan redovisat sina resultat. SMB sammanfattar det viktigaste.
  Forskningsprojektets namn är Policy Relevant Indicators for Consumption and Environment (PRINCE) och leds av Statistiska Centralbyrån. Projektet har utvecklat nya matematiska metoder för att räkna ut vår konsumtions miljöpåverkan och inkluderar även miljöindikatorer som inte studerats så ingående tidigare. Här följer några viktiga resultat:

  • 65 procent av växthusgaserna till följd av vår konsumtion sker i andra länder.
  • Cirka 90 procent av användningen och utsläppen från farliga kemikalier sker utanför Sverige,
   och 80 procent av andra farliga ämnen (såsom tungmetaller) sker utomlands.
  • Över 80 procent av antibiotikabehandlingen inom matproduktion sker i andra länder.
  • Utsläppen av den försurande och hälsoskadliga svaveldioxiden sker till cirka 90 procent utomlands.
  • Utsläpp av växthusgaser, kväveoxider, svaveldioxider och partiklar från vår konsumtion har minskat en aning mellan 2008-2014.
  • Samtidigt som utsläppen minskat något har det ekonomiska värdet (förädlingsvärdet) ökat från konsumtionen. Detta tyder på att tillväxten kan ha frikopplats en aning från utsläppen (flygens  så kallade höghöjdseffekt på växthuseffekten är dock inte medräknade). Minskningen är långt ifrån tillräcklig för de miljömål och klimatmål Sverige anslutit sig till.
  • Bara 40 procent av åkermarken för att producera vår mat finns i Sverige.
  • Arealer som tagits i bruk på grund av svensk konsumtion har minskat en aning, medan materialflödena till Sverige har ökat.
  • De konsumerade livsmedel som bidrar mest till utsläppen av koldioxid är palmolja från Sydostasien (34%) och nötkött från Latinamerika (21%)
  • Vattenanvändningen för att framställa produkter svenskar konsumerar är över tre gånger större än för produkterna från Sverige.
  • De största utsläppen av klimatgaser från svensk konsumtion sker i Ryssland, därefter Kina och sedan Tyskland.
  • För svaveldioxider och partiklar sker de allra största utsläppen i Kina.

  Många beräkningar av miljöpåverkan utanför EU baseras på uppskattningar, så viss osäkerhet kring resultaten finns. Sveriges import av insatsvaror till vår produktion är inte medräknat.


  SMB kämpar för en hållbar värld. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla hemsidan och vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Swisha en slant till 123 270 12 33 för att stötta vårt arbete. 

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.