Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Strandskyddet föreslås bli svagare

  Foto: Elin Ström från Pixabay Foto: Elin Ström från Pixabay

  I en ny statlig utredning föreslås en försvagning av strandskyddet i Sverige. Kritiken har inte uteblivit. Bland annat har Naturskyddsföreningen visat stort missnöje gentemot förslaget.

  I Sverige har vi ett så kallat strandskydd i vår lagstiftning sedan 1950. Syftet var från början att bevara stränderna för allmänhetens friluftsliv, men numera syftar skyddet även till att bevara land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla. Dock har strandskyddet varit kritiserat på sina håll, då vissa ansett att skyddet inte gör lika stor nytta i glesbefolkade områden.

  I den så kallade januariöverenskommelsen drev Centerpartiet på för att strandskyddet skulle ses över och att större hänsyn skulle tas till att Sverige är ett stort land där såväl tillgången till sjöar och stränder som befolkningstätheten varierar. I den utredning som nu presenterats föreslås att kommuner ska kunna ansöka hos länsstyrelsen om att häva strandskyddet i landsbygdsområden och att det generella strandskyddet vid små vattendrag och sjöar ska tas bort. Dock finns det även förslag i utredningen om att strandskyddet på vissa platser ska stärkas för att öka skyddet för djur och natur.

  I ett yttrande skriver Naturskyddsföreningen att förslaget hotar såväl allmänhetens tillgång till stränder som djur- och växtlivet i strandzonen.

  Strandskyddet är en mycket viktig skyddsmekanism för miljö, friluftsliv och klimatanpassning. Ett fortsatt starkt strandskydd är avgörande för att värna den biologiska mångfalden. Att montera ned strandskyddet riskerar att leda till allvarliga konsekvenser, säger Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

  Enligt Naturskyddsföreningen innebär ett försvagat strandskydd negativa konsekvenser för den allemansrättsliga tillgången på stränder, livsvillkoren för strandzonens växt- och djurliv och minskad motståndskraft mot klimatförändringar.

  Vi är djupt oroade över utredningens förslag och hoppas att regeringen inser att de ekologiska konsekvenserna kan bli allvarliga om förslagen blir verklighet och att förslagen gör det mycket svårare att nå flera av Sveriges miljömål, säger Karin Lexén.

  Naturskyddsföreningen föreslår i sitt yttrande att lättnader i strandskyddet borde begränsas till glesbygd samt att det ska förenas med stränga krav som stoppar exploatering av områden med höga naturvärden.

  Redan idag finns möjligheten för kommuner att ansöka om upphävt strandskydd i så kallade LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) områden, men efterfrågan har hitintills varit låg från kommunernas sida.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.