Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Svenska hushåll släpper ut mer än hela Sverige

  Foto: Pixabay

  SCB har reviderat data, vilket lett till att utsläppen från svensk konsumtion minskar i statistiken. Trots minskningen ligger utsläppen från de svenska hushållens konsumtion högre än utsläppen från hela Sverige.

  I tätt samarbete med Naturvårdsverket har SCB i många år arbetat med att ta fram statistik och förbättra metoden kring konsumtionens klimatpåverkan. Från i år har myndigheten reviderat hur de räknar konsumtionsutsläppen, vilket förändrat statistiken från tidigare år.

  Statistiken för Sveriges inhemska utsläpp höjs lite av SCB:s förändring, men utsläppen för importerade produkter och varor sänks av det nya räknesättet.

  Anledningen är att BNP-nivån höjts, att sammansättningen av BNP förändrats och att sjöfartens utsläpp i flera länder minskat. SCB:s siffror skulle kunna ses som något betryggande, men konsumtionen är fortfarande stor och under morgonen kunde vi läsa om en efterlängtad men dyster rapport från FN:s miljöprogram UNEP och flera ledande forskningsinstitut som kan konstatera att den planerade produktionen av fossilenergi missar Parisavtalets begränsning med 120 procent. Det innebär att världens länder planerar att om cirka tio år producera mer än dubbelt så mycket fossila bränslen som vad som kan förbrännas om uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader. Störst är skillnaden mellan produktion och klimatmål när det gäller kol. I så fall kan vi se fram mot en uppvärmning på tre grader.

  Förra årets rapportering från Naturvårdsverket var den hittills mest omfattande kartläggningen över miljöpåverkan av svensk konsumtion och svenska investeringar. I rapporten drogs slutsatsen att svenskarnas miljöpåverkan är stor, framförallt om man ser till påverkan utanför Sveriges gränser där de flesta av de produkter som svenskarna konsumerar tillverkas.

  Utsläppen från hushållens konsumtion uppgick till knappt 54 miljoner ton under 2017, vilket är mer än hela Sveriges utsläpp på 52,7 miljoner ton i den officiella statistiken. Mellan 2014 och 2017 ökade hushållens växthusgasutsläpp från svensk konsumtion med fem procent. Framför oss stundar nu julhandeln som förväntas slå rekord i år igen, trots att förra årets 80 miljarder innebar att vi julhandlande för 6 gånger Sveriges klimatbudget.

  Robert Höglund, kommunikationschef på Oxfam Sverige, menar att det är positivt att statistiken förbättras och blir mer exakt, men att det hela tiden varit tydligt att konsumtionsutsläppen är för stora och minskar för långsamt. Han efterlyser därför konkreta åtgärder och mål för att minska konsumtionsutsläppen.

  Det finns mycket Sverige kan göra för att få ner våra konsumtionsutsläpp, men ett första steg är att sätta ett mål om att de faktiskt ska minska. Den övergripande statistiken är tillräcklig för att sätta ett långsiktigt mål för de totala konsumtionsutsläppen, men sektormål och indikatorer behövs för att årligen kunna följa upp effekten av styrmedel. Naturvårdsverket har föreslagit indikatorer för byggande och boende, mat, textilier och flyg. En indikator och sektormål skulle även kunna läggas till för den offentliga sektorn.

  Hur mäts utsläppen?

  Miljöpåverkan från konsumtion är från och med 2019 en del av Sveriges officiella statistik. Statistiken omfattar miljöpåverkan från näringslivet, hushållen och offentliga aktörers inköp av varor och tjänster. I Sveriges officiella statistik inkluderas produkter som har producerats i Sverige, liksom även produkter som går till export, men inte produkter som producerats i andra länder och importerats. I konsumtionsstatistiken däremot räknas utsläppen även från varor som produceras i andra länder. Statistiken omfattar klimatgaser och utsläpp av andra föroreningar till luft.

   

   

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.