Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Trafikverket ifrågasätter behovet av nya vägar

  Foto: Tage Olsin ( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

  Cirka en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp kommer från transportsektorn, som därmed är den sektor som släpper ut mest växthusgaser. Trafikverket har gjort en rapport om hur klimatutsläppen från transporterna kan minska med 60 respektive 80 procent till 2030 jämfört med 2010. Enligt miljömålsberedningen ska utsläppen minska med minst 70 procent till 2030.

  Trafikverket ställer sig skeptiska till att det skulle behövas nya vägar i Sverige. I rapporten skriver de att ”nuvarande vägkapacitet är i stort sett tillräcklig” och att man ”bör vara restriktiv med större investeringar i väginfrastruktur för ökad kapacitet”. Detta är särskilt intressant eftersom Trafikverket tidigare stoppat en rapport som ifrågasätter den nuvarande inriktningen på infrastruktursatsningar.

  Trafikverkets nya rapport består av olika scenarier om hur utsläppen kan minska. Gemensamt för alla scenarier är att det genomförs en kraftig energieffektivisering och att fler person- och lastbilar körs på el. En miljönackdel med ökad energieffektivisering är dock att det blir billigare att köra eftersom det då behövs mindre energi per kilometer. Energieffektivisering kan därför behöva kompletteras med styrmedel som gör det dyrare att släppa ut.

  • För att utsläppen ska minska med 60 procent till 2030 räcker det med energieffektivisering, elfordon och biobränsle.
  • För att utsläppen ska minska med 80 procent krävs det antingen en större satsning på biobränsle, investeringar i miljövänlig infrastruktur och ändrad samhällsplanering eller att biltrafiken minskar genom att den blir dyrare.

  I rapporten undersöks hur dessa åtgärder skulle kunna gå till och konsekvenserna av dem.

  Utsläppen minskar genom mer biobränsle

  I detta scenario minskar transportutsläppen med 80 procent till 2030 jämfört med 2010 i huvudsak genom att det finns god tillgång till biobränslen, i detta scenario behövs det inga infrastrukturändringar eller minskad trafik. En nackdel med scenariet är att Sverige måste importera biobränsle.  Det kan sätta stor press på olika ekosystem och Sverige blir då inget föredöme.

  Utsläppen minskar genom samhällsplanering och miljövänlig infrastruktur

  I detta scenario minskar utsläppen genom ökad tillgänglighet med kollektivtrafik, gång och cykel,  samordnade varutransporter i städerna, järnvägssatsningar och bättre planering i byggandet. För att utsläppen ska minska är det avgörande att bostäder, arbeten och affärer samlas i ”dagens tätortsytor” så att avstånden inte ökar. En fördel med detta scenario är att tillgängligheten för den som inte har bil ökar.

  Däremot så ger investeringar i järnvägen inte särskilt stora utsläppsminskningar. Enligt rapporten skulle investeringar i höghastighetsjärnväg minska koldioxidutsläppen med 0,3 miljoner ton per år och utbyggnad av befintliga stambanor skulle minska utsläppen med 0,1 miljoner ton per år, vilket kan jämföras med vägtrafikens totala utsläpp på 16 miljoner ton per år. Detta scenario är det dyraste sättet att minska utsläppen på.

  Utsläppen minskar genom färre bilresor

  I detta scenario minskar resandet med bil och transporter med lastbil genom att det blir betydligt dyrare att köra bil. Fördelar med detta är att det blir förbättrad trafiksäkerhet, mindre trängsel, mindre buller och förbättrad luftkvalitet. En nackdel är att det kan bli kapacitetsbrist om inte alternativen till bilen byggs ut.

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra