Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Dagens globala uppvärmning har redan ökat risken för den sorts extrema skyfall som föll över Tyskland och Belgien i somras och som ledde till stora översvämningar. Det visar en ny studie från det internationella forskarteamet World Weather Attribution.

  Från den 12 till den 15 juli ledde kraftig nederbörd i samband med lågtrycket ”Bernd” till allvarliga översvämningar, särskilt i de tyska delstaterna Nordrhein-Westfalen och Rheinland-Pfalz, liksom i Luxemburg, och längs med floden Maas och några av dess bifloder i Belgien och Nederländerna.

  I det värst drabbade området i Tyskland föll mer regn på ett dygn än vad som normalt brukar komma under hela juli månad. Vid tidpunkten för den kraftiga nederbörden var jordarna delvis redan mättade. Resultatet blev extrema översvämningar som innebar minst 184 dödsfall i Tyskland och 38 i Belgien och ledde till betydande skador på infrastruktur, inklusive hus, motorvägar, järnvägslinjer och broar.

  Vissa dalpartier är mycket smala med branta sluttningar som leder till trattliknande effekter vid extrema översvämningar. Dessa faktorer modifierades lokalt också av skillnader i markskydd, infrastruktur och vattenhantering som lindrar eller ökar förödelsen av de extrema översvämningarna. Vid Ahrfloden beräknas översvämningen vara en 500 års-händelse eller sällsyntare enligt preliminära uppgifter.

  Nu har den internationella forskargruppen, World Weather Attribution, hunnit titta på hur händelsen kan kopplas till den globala uppvärmningen. Forskare från Tyskland, Belgien, Nederländerna, Schweiz, Frankrike, USA och Storbritannien samarbetade för att bedöma i vilken utsträckning mänskligt framkallade klimatförändringar förändrade sannolikheten och intensiteten för den kraftiga nederbörd som orsakade de allvarliga översvämningarna.

  Gruppen använder sig av så kallad attributionsforskning, som studerar i vilken mån enskilda klimathändelser kan hänföras till klimatförändringen. Tidigare i somras kunde de med den typen av forskning visa att värmeböljan i Nordamerika i slutet av juni hade varit osannolik utan global upphettning.

  I den nya studien jämförde forskarna frekvensen av den extrema nederbörd som den som ligger bakom översvämningarna i Tyskland, Belgien och Nederländerna i dagens uppvärmda klimat med den frekvens som förväntas i en värld där det inte hade skett någon mänsklig orsakad klimatförändring. De fann att klimatkrisen har gjort den extrema nederbörden mellan 1,2 och nio gånger mer sannolik att inträffa och att sådana skyfall i regionen nu är tre till 19 procent mer intensiva. Den varmare luften som uppstår genom global uppvärmning kan hålla sju procent mer vattenånga för varje grads temperaturökning, vilket betyder att större mängder vatten kan falla på kortare tid.

  Enligt forskarna stämmer resultaten väl överens med slutsatserna i den senaste IPCC-rapporten som säger att den människoorsakade klimatförändringen leder till mer mer extremt väder över hela jorden och att Väst- och Centraleuropa riskerar fler skyfall och översvämningar när den globala temperaturen stiger.

  Därmed blir extrema skyfall som de i Tyskland och Belgien alltmer sannolika. Studien förstärker bevisen för att koldioxidutsläpp är den främsta orsaken till det förvärrade extremväder vi nu bevittnar och det blir allt tydligare hur människans fingeravtryck ligger bakom den klimatförändring vi nu observerar.

  Stadsplanerare och räddningsarbetare över hela världen behöver därför förbereda sig för skyfall och översvämningar och de effekter de kommer ha på människors hälsa. Nyligen fick Gävleborg uppleva ett extremt skyfall som man inte var förberedda på och något som fler behöver ta lärdom av. Enligt en kartläggning från SMHI kan skyfallen komma att öka med mellan 20 och 40 procent till sekelskiftet, beroende på hur utsläppen av klimatpåverkande gaser fortskrider. Särskilt utsatta områden för översvämningar i Sverige har pekats ut av bland annat MSB så underlaget finns att arbeta med. Nu handlar det om att ta tillvara de varningar vi fått för att undvika ännu värre konsekvenser.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!