Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Unik skog hotas av fällning

  Delar av den värdefulla fjällnära skogen är hotad. Skog vid Änokdeltat, intill världsarvet Laponia och Sarek nationalpark riskerar att fällas. Skogsstyrelsen har i skrivandets stund en ansökan på sitt på sitt bord om att få avverka området trots att Länsstyrelsen anser att områdena är av väsentlig betydelse för naturvården och att en avverkning vore oförenlig med naturvårdsintressena.

  Naturskyddsföreningen har i ett öppet brev uppmanat Skogsstyrelsen att avslå ansökan och vice ordförande Karin Åström säger såhär: ”Den fjällnära skogen i Sverige är en del av Europas sista vildmark. Någonstans måste gränsen för människans ingrepp i naturen dras och just i det här fallet är lagstiftningen tydlig. Vi uppmanar Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman att rädda Änokdeltat för framtiden genom att avslå ansökningarna.”

  Sverige har länge haft en unik biodiversitet tack vara sina gamla naturskogar. Sedan 1950-talet har dessa successivt avverkats och ersatts av homogen produktionsskog vilket har fått förödande effekter för skogens mångfald. Stora delar av de idag hotade områdena bedöms som nyckelbiotoper vilket innebär att de har höga naturvärden och egenskaper som är viktiga för missgynnade eller hotade arters överlevnad. Denna bedömning har gjorts av både myndigheter och miljöorganisationer.

  I Skogsvårdslagen (18§) står att tillstånd till avverkning i fjällnära skog inte får ges ”om avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården”. Joanna Cornelius, mijöjurist på Naturskyddsföreningen säger så här om ärendet: ”Om Skogsstyrelsen släpper igenom avverkningen förvandlas den miljömässigt redan svaga skogsvårdslagen till en papperstiger. Det vore oförenligt med lagstiftarens avsikt. Ett avslag är den rätta vägen att gå.”

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!