Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Vargjakten – nu ligger bollen hos EU-kommissionen

  Captive European wolf (Canis lupus), Boras zoo, Sweden. Foto: Staffan Widstrand / WWF

  Naturskyddsföreningen och WWF tror att Sverige kommer dras inför EU-domstolen. Den svenska regeringen däremot hoppas på fortsatt dialog med kommissionen.

  Turerna kring den svenska vargjakten fortsätter. I går skickade regeringen in ett 24 sidor långt svar (pdf) till EU-kommissionen, detta efter att kommissionen tidigare kritiserat Sverige för att inte följa det så kallade art- och habitatdirektivet. Kommissionen menar att den licensjakt som skett i Sverige har påverkat och sannolikt kommer fortsätta påverka den gynnsamma bevarandestatusen för den svenska vargen. Det vill säga, licensjakten hotar artens framtid.

  Både från Naturskyddsföreningen och Världsnaturfondens sida menar man att svaret från regeringen, trots sin längd, inte bjöd på något nytt och att det därför är troligt att kommissionen nu kommer dra regeringen inför EU-domstolen.

  – Det rör sig bara om gammal skåpmat och ett svävande löfte om att man ska ”analysera” resultaten av de senaste utredningsuppdragen och ”vidta de eventuella åtgärder som de genomförda analyserna föranleder” och liknande formuleringar, säger Johanna Sandahl, ordförande på Naturskyddsföreningen, i pressmeddelandet.

  Men Gunvor G Ericson, statssekreterare på miljö- och energidepartementet hos Åsa Romson (MP) säger till Supermiljöbloggen att det är viktigt att avvakta vad utredningsuppdragen faktiskt resulterar i och att Sverige därför nu hoppas få igång en fördjupad dialog med kommissionen i frågan.

  – Vi är angelägna om att Sverige ska ta sina unionsrättsliga skyldigheter på allvar och vill därför öppna för en dialog med kommissionen. Vår ambition är att Sverige ska följa de krav som vi har från EU, säger Gunvor G Ericson.

  Framför allt handlar det om tre utredningsuppdrag som gavs i våras och som regeringen tror kommer förbättra kunskapsläget inför framtida beslut. Dels ska Naturvårdsverket utreda vad som krävs för att vargpopulationen i Sverige ska anses ha gynnsam bevarandestatus. Naturvårdsverket ska även undersöka om, och i så fall på vilket sätt som skyddsjakten i Sverige ska utvecklas. Ett ytterligare uppdrag har lagts hos Jordbruksverket som ska utreda hur angrepp orsakade av stora rovdjur på tamdjur kan förebyggas.

  I brevet till EU-kommissionen skriver regeringen:

  När ovan nämnda uppdrag har redovisats kommer regeringen att analysera dem, inklusive alternativ till licensjakten i dess nuvarande form, och överväga åtgärder som de genomförda analyserna och lämnade förslagen kan komma att föranleda. Regeringen välkomnar en fortsatt och fördjupad dialog med kommissionen, gärna inom ramen för en informell bilateral arbetsgrupp, i syfte att få till stånd en långsiktigt hållbar vargstamsförvaltning i Sverige som är förenlig med de krav som följer av art- och habitatdirektivet.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!