Fler spår i Stockholm?

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Efter en serie larmrapporter om brister i kollektivtrafikutvecklingen i Stockholm, verkar det som att det kan finnas en ljusning på horisonten. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Swärd verkar ha hörsammat flera stockholmspolitikers rop på hjälp och lovar nu att titta på möjligheten att öka den statliga medfinansieringen av nya spår i stockholmsregionen. Det är den kraftiga befolkningsutvecklingen, i kombination med att medel för investeringar framförallt går till förbifart Stockholm och andra vägprojekt som fått SL att konstatera att andelen som reser kollektivt i huvudstadsområdet kommer att sjunka de närmaste åren. Detta samtidigt som SL brottas med svåra ekonomiska problem, höjda taxor och svårigheter att finansiera ens en otillräcklig utbyggnadsnivå.

Miljö online2

Liknande artiklar