Licensjakten stoppas i vinter

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Den hårt kritiserade licensjakten på varg som skedde förra vintern blir inte av i år meddelar regeringen. Istället väljer regeringen att utöka skyddsjakten. Beslutet sker som ett svar på den kritik som riktats emot Sverige av EU:s miljökommissionär.

Beskedet gavs av Andreas Carlgren och Eskil Erlandsson på en presskonferens igår. Licensjakten kommer dock att återupptas igen år 2013, och i år kommer istället skyddsjakten att utökas, bland annat kommer man nu kunna få tillstånd att jaga grupper av vargar, något som inte var möjligt under tidigare skyddsjakter.Det kanske viktigaste beskedet var dock att taket på 210 vargar slopas, en ny målnivå ska sättas nästa år. Här på supermiljöbloggen hoppas vi att Carlgren då kommer låta forskarvärlden bestämma antalet när nästa tak sätts, eftersom han lovade det i en riksdagsdebatt förra året. Regeringens egna utredare menar exempelvis att det behövs åtminstone 450 vargar för att arten ska nå gynnsam bevarandestatus, vilket alltså är mer än dubbelt så högt som det gamla taket. Om Carlgren håller sitt löfte och taket hamnar på den nivån får vi dock inte veta förrän nästa år.

Frågan om hur många vargar som kommer skjutas i vinter går inte att svara på, eftersom skyddsjakt inte baseras på antal, utan måste motiveras i varje enskilt fall. frågan handlar alltså om hur de nya reglerna kommer tolkas och tillämpas. Förhoppningsvis är beslutet ändå ett steg i rätt riktning, som leder till att färre vargar skjuts i år än vad som annars skulle ha skett.

Miljö online2

Liknande artiklar