Nästan hälften av världens träd har försvunnit

Foto: Pexels

Nya mätningar visar att det finns tre triljoner träd på jorden idag. Dessvärre har antalet minskat med 46 procent sen början på människans civilisation.

Forskare har med hjälp av satellitdata, topografi, hundratusentals markmätningar och beräkningar av människans landanvändning nu lyckats ta reda på hur många träd det finns i världen. Det totala antalet uppgår till ca 3040 miljarder, vilket glädjande nog är betydligt fler än tidigare mätningar visat, skriver the Guardian.

Dessvärre visar rapporten, som publicerades i tidskriften Nature, att att antalet sjunker i takt med att människans skogsskövlingar fortsätter. I nuläget huggs femton miljarder träd ner varje år. Det växer upp en del nya också, men det blir ändå en nettoförlust på tio miljarder träd årligen. Sedan människan började exploatera naturen har antalet sjunkit med närmare 46 procent.

En av huvudförfattarna till forskarrapporten, Thomas Crowther, kommenterar resultatet så här:

Jag hade inte väntat mig att mänsklig aktivitet skulle vara den starkaste faktorn för trädtäthet inom alla biotoper. Vi har nästan halverat antalet träd på planeten och vi har sett vilka effekter det får på klimatet och människans hälsa. Den här studien visar tydligt hur mycket ansträngning som behövs för att vi ska kunna återfå hälsosamma skogar i hela världen. [översättning av Natursidan]

Miljö online2

Liknande artiklar