Storbritannien avvecklar kolkraften och satsar på fracking

Foto: Lynne Kriton ( Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license)

Storbritannien kommer att ha avvecklat sin kolkraft till 2025, men avvecklingen kommer endast att ske om tillgången till fossilgas byggs ut tillräckligt mycket och snabbt. Förslaget innebär mer fracking i Storbritannien. 

Utöver fossilgasen kommer kärnkraften att ha en viktig roll i Storbritanniens energisystem och de vill bli ett globalt center för kärnkraftsinnovation. Havsbaserad vindkraft kommer inte att få fler subventioner och måste bli billigare om det ska vara med och ersätta kolkraften, detta meddelade Storbritanniens energiminister Amber Rudd igår.

Energiministern säger att detta innebär att mer skiffergas kommer att utvinnas i Storbritannien. Skiffergas utvinns genom fracking som är en mycket kontroversiell metod. Fracking innebär att gasen utvinns genom att en blandning av vatten och kemikalier pumpas ner i berggrunden. Fracking är mycket vattenkrävande, det finns en risk att kemikalier sprids till grundvattnet, det kan orsaka mindre jordbävningar och vara farligt för spädbarn och gravida, vilket Supermiljöbloggen skrivit mer om här.

Frågan om klimatpåverkan från skiffergas och fracking är omdiskuterad. Enligt brittiska energidepartementet så minskar klimatpåverkan med hälften om kolkraft ersätts med skiffergas, liknande slutsatser dras i en rapport från bland annat amerikanska energidepartementet. Men det finns också studier som menar att klimatutsläppen från skiffergas är större från kol. Hur som helst så är klimatutsläppen från skiffergas betydligt högre än icke-fossil energi.

BBC skriver i en analys att det sänder en stark signal inför Paris att världens första industriland avvecklar kolkraften, men att detta inte innebär en så stor skillnad i praktiken eftersom den tidigare regeringens prognos var att kolkraften endast skulle stå för en procent av energiförsörjningen 2050.

Att säga att sol och vindenergi ska stå på sina egna ben och inte subventioneras samtidigt som regeringen subventionerar ny kärnkraft är dubbelmoral, skriver ordföranden för brittiska Friend of Earth om förslaget.

Miljö online2

Liknande artiklar