Miljöproblem orsakar över 12 miljoner dödsfall per år

Foto: தகவலுழவன் ( Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

År 2012 dog 12,6 miljoner människor på grund av miljöproblem. Det innebär att miljöproblem orsakar nästan vart fjärde dödsfall globalt. Miljöproblem som luft, vatten och jordföroreningar, kemikalier, klimatförändringar och UV-strålning bidrar till mer än 100 olika sjukdomar och skador, enligt en ny rapport från World Health Organisation (WHO).

Miljöproblem dödar betydligt fler människor än krig och konflikter. Mellan 2012-2014 har antalet personer som dör i krig och konflikter varit mellan cirka 50 000-125 000 per år.

Cirka 8,2 miljoner av de 12,6 miljoner dödsfallen på grund av miljöproblem var på grund av sjukdomar till stor del orsakade av luftföroreningar. En positiv trend är att antalet dödsfall som beror på infektionsjukdomar som diarré och malaria har minskat. Anledningarna till minskningen är bland annat bättre vatten och sanitet.

Barn under fem år drabbas allra mest av dålig miljö, cirka 1,7 miljoner barn under fem år dör årligen på grund av miljöproblem. Människor i medel och låginkomstländer är hårdast drabbade. Allvarligast är läget i sydöstra Asien och Stilla havsområdet där 7,3 miljoner människor dör årligen på grund av miljöproblem, oftast på grund av luftföroreningar.

Renare tekniker och bränslen för matlagning, uppvärmning och belysning skulle minska risken för många sjukdomar. Andra åtgärder enligt WHO för att minska dödsfallen är bättre tillgång till rent vatten och sanitet och skarpare lagstiftning för att skydda människor från passiv rökning.

Miljö online2

Liknande artiklar