O1-reaktorn i Oskarshamn stängs om ett år

Foto: OKG

Kommer ske vid halvårsskiftet 2017.

Förra året ansökte OKG om villkor för den beslutade avvecklingen av Oskarshamn 1. Nu har dessa villkor fastställts av Mark- och miljödomstolen i Växjö och därmed kan stängningen påbörjas vid halvårsskiftet nästa år.

OKG skriver i ett pressmeddelande:

Inom ramen för de första faserna kommer en mängd beräkningar och provtagningar att ske, bland annat i syfte att förbereda för en sanering av alla processystem, så kallad dekontaminering. Därefter kommer det bränsle som finns i anläggningen att transporteras till det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab. Successivt kommer även vissa interna utrustningsdelar att kapas sönder för att forslas ut ur anläggningen.

Dessa arbeten bedöms kunna vara genomförda i slutet av 2019 och därefter kommer en komplett nedmontering av komponenter och rivning av byggnationer att kunna påbörjas.

En ansökan om villkor för avveckling av den sedan länge avstängda Oskarshamn 2 ska också behandlas av Mark- och miljödomstolen.

Miljö online2

Liknande artiklar