Historiskt FN-avtal för minskade flygutsläpp får kritik

Foto: Imre Solt

I torsdags klubbade världen igenom ett internationellt avtal som ska reducera flygets klimatpåverkan. Överenskommelsen är den första i sitt slag, men uppfattas som otillräcklig.

FN:s flygorgan ICAO sammankallade i veckan 191 medlemsländer i Montreal för att enas om ett klimatavtal för flyget, skriver The Guardian. Nu har man kommit överens om att det internationella flyget får öka sina koldioxidutsläpp fram till 2020, men att utsläppen det året blir ett tak. Utsläpp som senare överstiger 2020 års nivå måste kompenseras genom minskningar inom andra delar av samhället. Avtalet blir inte obligatoriskt förrän 2027, och hittills har 65 länder anmält sig frivilliga att delta i projektet från och med 2020. Bland de frivilliga länderna finns åtta av de tio länder som släpper ut mest, och de 65 staterna står för nära 87 procent av den internationella flygtrafiken.

Avtalet är det första i sitt slag att accepteras på en global nivå, och hyllas av många som ett historiskt framsteg.  Kritiska röster menar dock att avtalet är ett ihåligt försök av flygbranschen att greenwasha sig själva utan att ta faktiskt ansvar. Lou Leonard, som arbetar med klimatfrågor på WWF, uttrycker sin misstro mot avtalet i en artikel av Climate Change News:

Bara timmar efter firandet av Parisavtalets snabba ikraftträdande, så skickar ICAO-länderna blandade signaler om deras ambitioner att minska utsläppen, genom att försvaga länken mellan flygets påverkan och de långsiktiga målen som sattes i Paris. […] I fortsättningen måste länderna bygga vidare på den här överenskommelsen, och skapa ny politik för att säkerställa att det globala flyget tar sitt ansvar och inte underminerar vår förmåga att leverera enligt Parisavtalets globala temperaturmål. [reds.övers]

Den samlade kritiken består delvis av att implementeringen kommer ta lång tid, och att mycket i avtalet bygger på frivillighet. Dessutom uppmuntrar avtalet till att minska flygets utsläpp genom kompensationsarbete på andra områden, snarare än att hänvisa till förändrade resebeteenden, teknikutveckling och alternativa bränslen.

Idag står flyget för 4-5 procent av alla globala klimatpåverkande utsläpp, och antalet flygresor ökar kraftigt. I fjolårets klimatavtal utelämnades flygindustrins påverkan helt från förhandlingarna, vilket starkt ifrågasattes.

Miljö online2

Liknande artiklar