Bekämpningsmedel förbjuds i franska parker

Blommor i park
Foto: Public Domain

Från och med nyårsdagen är bekämpningsmedel förbjudna i franska parker. Privatpersoner kan inte heller köpa bekämpningsmedel i affärerna längre.

Frankrike har förbjudit användning av bekämpningsmedel i de parker, skogar och andra grönområden som ägs av staten eller en kommun. Förbudet började gälla förra söndagen, på nyårsdagen.

Det har också blivit förbjudet för privatpersoner att köpa bekämpningsmedel – numera är det bara professionella trädgårdsmästare som har rätt att köpa produkterna. Till år 2019 kommer det bli förbjudet att använda bekämpningsmedel även i privata trädgårdar.

March Against Monsanto är en global proteströrelse riktad mot storföretaget Monsanto, som tillverkar bekämpningsmedel och genmodifierade grödor. De beskriver den nya lagen som en seger.

Landet har länge haft en stark opposition mot genmodifierade grödor, Monsanto, och andra agrokemföretag och agrokemiska produkter [jordbrukskemikalier], och nu har de bestämt sig för att ta det ett steg längre, skriver Nick Meyer på March Against Monsanto.

Frankrike har också tidigare gjort en hel del bra för miljön och klimatet. De har förbjudit plastpåsar som inte är gjorda av nedbrytbart material, sett till att mataffärer inte får slänga mat, och lagstiftat om att tak på kommersiella byggnader ska vara delvis täckta av antingen solpaneler eller växtlighet. De håller också på att bygga 1000 kilometer ”solvägar”, vilket innebär att de täcker befintliga vägar med solpaneler som ska generera el åt fem miljoner människor när projektet är klart. Dessutom var de tillsammans med Tyskland drivande i att få in 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

Miljö online2

Liknande artiklar