Skogsbruket i EU ska bli klimatneutralt

Foto: Leonid Mamchenkov

Skogsbruket i EU ska mellan år 2020–2030 binda lika mycket koldioxid som det släpper ut och därmed bli koldioxidneutralt. Detta kom EU-parlamentet och medlemsländerna överens om förra veckan. 

I ett tidigare förslag från EU-parlamentet fanns ett mål om att skogsbruket skulle bidra till negativa utsläpp, alltså att mer koldioxid skulle bindas än vad som släpps ut, men detta fanns inte med i den slutgiltiga kompromissen. Att det inte finns mål om negativa utsläpp ses som oambitiöst av en del miljögrupper, skriver EURACTIV.

I förslaget finns det också en del flexibilitet. Om ett land binder mer koldioxid än vad det släpper ut under den första femårsperioden (2021–2025) så får det aktuella landet släppa ut mer koldioxid än vad det binder i den andra femårsperioden (2026–2030). Det som räknas är att den totala utvecklingen mellan 2020–2030.

Ett land som binder mer koldioxid än vad det släpper ut från skogsbruket får ”flytta” den utsläppsminskningen till transport- och byggnadssektorn och använda den där för att släppa ut mer koldioxid.  Men ett land som släpper ut mer koldioxid inom skogsbruket än vad det binder kommer istället att behöva minska sina utsläpp från transport- och byggnadssektorn i motsvarande grad.

Överenskommelsen gäller även övrig markanvändning.

Den preliminära överenskommelsen ska behandlas av miljöutskottet i januari.

Miljö online2

Liknande artiklar