Foto: Agnes Bondesson

Storslagen fjällmiljö

Det fjortonde svenska miljökvalitetsmålet i vår artikelserie är Storslagen Fjällmiljö. Den unika och fantastiska fjällmiljön i Sverige är en viktig del av det samiska arvet samtidigt som det det finns intresse från både industrins och friluftslivet håll att exploatera.