Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Åsa Romson (MP): "Sverige ska vara ett föregångsland"

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

  I helgen avslutades FN:s stora klimatmöte i Lima, Peru, med 194 deltagande länder. Syftet var att lägga grunden för ett nytt klimatavtal, som ska antas i Paris nästa år. Ett avtal behövs för att världens länder tillsammans ska få stöd för ambitiöst arbete för minskade utsläpp och skydd av samhällen som redan hotas av klimatförändringarna.
  Efter Lima väntar nu ett hårt arbete för att vi framgångsrikt ska kunna gå i mål i Paris. Från svensk sida driver regeringen starkt på för att ett nytt klimatavtal ska omfatta alla länder utifrån deras förutsättningar. Det är samtidigt viktigt att ländernas ambitioner möter de globala behoven som forskarna pekar på, nämligen att hålla den globala uppvärmningen så långt under två graders uppvärmning som möjligt.
  Ska vi lyckas minska utsläppen av växthusgaser och skydda våra barn och samhällen från katastrofala konsekvenser av klimatförändringarna krävs internationellt samarbete och länder som visar vägen. Sverige påverkar andra länder genom att sprida framgångsrik klimatpolitik och miljöteknik. Vi stödjer svagare länder genom starkt utvecklingssamarbete och ambitiös klimatfinansiering. Sverige är en av de tongivande länderna inom FN:s klimat- och miljöarbete och svensk kompetens bidrar till så väl det omfattande vetenskapliga arbetet i FN:s klimatpanel IPCC som i uppbyggandet av den gröna klimatfonden.
  Det var när den svenska samarbetsregeringen lovade fyra miljarder kronor till FN:s gröna klimatfond för åren som kommer som andra länder följde efter. En stor del av fondens medel kommer att gå till att stödja fattiga länders nödvändiga arbete med anpassning till klimatförändringar samtidigt som klimatsmart utveckling gynnas. I veckan passerade fonden tio miljarder dollar.
  Det finns de som försöker hävda att det inte spelar så stor roll vad Sverige gör eftersom vi är ett så litet land. Det stämmer inte. Genom Sveriges offensiva agerande inför och under klimattoppmötet i Lima har vi inspirerat och möjliggjort för andra länder att göra mer för klimatet. Någon måste våga ta på sig ledartröjan för att andra ska våga och kunna följa efter.
  De internationella klimatförhandlingarna rör sig inte framåt genom vackra ord, utan genom att länder levererar vad de lovat. Sveriges trovärdighet i förhandlingarna står och faller med att vi själva gör det vi kräver av andra: att vi sänker utsläpp vi orsakar, att vi investerar i omställningen till ett klimatsmart samhälle och att vi bidrar med pengarna och kunskap till det internationella klimatarbetet. Sverige ska kort och gott vara ett föregångsland, som visar att det går att kombinera klimatansvar med jobbpolitik, hög välfärd och god livskvalitet.
  Mötet i Lima innebär avslutningen på året, men samtidigt startskottet för det förhoppningsvis minst lika intensiva 2015. Vi kommer inte att få ett perfekt avtal i Paris men det ska vara ett avtal som klart och tydligt visar vägen framåt för världens stater. Det ska vara ett avtal som trycker på för att länder successivt ska öka sina klimatambitioner över tid. Avtalet måste innehålla regler för hur utsläpp och åtgärder ska redovisas så att ingen kommer undan ansvar genom att hålla undan information om sina klimatmål och sitt klimatarbete.
  Med ett sådant avtal i Paris ges också kraft och inspiration till enskilda människor, företag, kommuner, och organisationer i hela vår värld att delta i klimatarbetet. Tillsammans kan vi möta klimatutmaningen. Det är vi är skyldiga våra barn och barnbarn.
  Åsa Romson (MP), klimat- och miljöminister

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra