Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  ”Fossilfri fordonsflotta 2030 – Näringslivet kan leverera om politiken levererar långsiktiga spelregler!”

  Foto: Preem och Naturskyddsföreningen

  Investeringar i miljardklassen kräver spelregler mer än ett par år framåt i tiden, det skriver Petter Holland, koncernchef och vd på Preem AB, och Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

  Klimatforskarnas budskap är glasklart. Den globala uppvärmningen kan bara begränsas genom snabbt minskade utsläpp av växthusgaser. Sverige har tack vare koldioxidskatten och riktade investeringsstöd lyckats fasa ut stora delar av de fossila bränslena i värmesektorn.

  Nästa område där det finns goda förutsättningar till omställning är trafiksektorn.

  Det är nu många år sedan Alliansregeringen satte ett mål om att skapa en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, ett mål som vår nuvarande regering anammat, men hur vi ska nå dit är fortfarande en öppen fråga. För att få ner utsläppen från transporterna kommer regeringen därför att behöva lägga ett stort batteri med olika åtgärder. Försäljningen av nya fordon indikerar emellertid att vi i första hand måste öka volymerna av drivmedel som kan ersätta bensin och diesel i den befintliga fordonsparken.

  Men otydliga långsiktiga ambitioner bromsar utvecklingen. Målsättningen om en fossilfri fordonsflotta 2030 riskerar att aldrig realiseras om inte kraftfulla och långsiktiga politiska åtgärder vidtas. Utan långsiktiga spelregler uteblir de stora investeringar som behövs göras för att ta steg mot fossilfri fordonstrafik. Är inte marknadens spelregler tydliga är investeringskostnaderna för stora för att någon ska våga satsa. Från drivmedelsbranschen och miljörörelsen vill vi nu markera att vi fullt ut stödjer ett tufft regelverk för att snabbt öka andelen biodrivmedel på den svenska marknaden.

  Framgångsfaktorerna, som vi ser det, är:

  • En tuff kvotplikt för ökad andel biodrivmedel gentemot fossila drivmedel. Det leder till att andelen biobränslen ökar år efter år på bekostnad av minskad försäljning av fossila bränslen. Kvotpliktsinförandet ska ske med en kraftig upptrappning mot en fossiloberoende vägtrafik 2030. Ansvaret för genomförandet läggs på de bolag som säljer drivmedel. De ska alltså se till att det finns en viss andel biodrivmedel i den kvotpliktiga volymen diesel- eller bensinbränsle.

  Med hjälp av nya bränsleprodukter kan alla fordon köra på bränslen med allt större andel förnybara råvaror. Ett sådant exempel som redan finns på marknaden är Preems Evolution Diesel som tillverkas av upp till 50 procent förnybar råvara, till största delen svensk tallolja. Preem önskar även investera i produktion av förnybar bensin. Men investeringar i miljardklassen kräver spelregler mer än ett par år framåt i tiden.

  • En sund konkurrens mellan olika biodrivmedel som främjar de mest klimateffektiva och resurssnåla biodrivmedlen är nödvändig. Därför bör kvoterna utformas i termer av utsläppsminskning. Kvotkurvan bör vara stegrande med en tidshorisont åtminstone fram till 2030, vilket skapar långsiktighet. Tillräckligt ambitiösa mål skapar utrymme för många olika aktörer och bränslen att tillsammans göra jobbet.
  • Viktigt är också att systemet är teknikneutralt, så att klimatprestanda för biodrivmedel är överordnad vilken teknik biodrivmedlet är producerat med. På längre sikt kan även elförsäljning till bilar utgöra en del av kvotplikten om elen produceras av förnybar energi.
  • Ett hållbart skogsbruk är grunden för att få fram hållbara biobränslen. Den stora utmaningen i omställningen till förnybara bränslen är att stimulera hållbara biobränslen och motverka biodrivmedel som får negativa effekter på markanvändning och råvarutillgång. Därför ska drivmedlen till exempel inte innehålla palmolja som resulterar i skogsskövling, eller andra råvaror som leder till minskade vattentillgångar eller användning av hälso- och miljöfarliga bekämpningsmedel.

  Det finns ett brett stöd i riksdagen för införandet av ett kvotpliktsystem för biodrivmedel. Regeringen bör därför snabbt kunna utforma en proposition med förslag på införande av ett kvotpliktssystem för biodrivmedel, som kan läggas fram för omröstning i riksdagen redan i år. Sverige har en unik chans att i likhet med värmesektorn bli det första landet i världen som har en fossilfri fordonstrafik.

  Petter Holland, koncernchef och vd, Preem AB
  Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

   

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra