Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Debatt

  Kristina Yngwe (C): ”Kvinnor utsätts i större utsträckning för kemikalier”

  Kristina Yngwe Foto: Riksdagen

  Det är dags att konsumentprodukter för kvinnor och kemikalieinnehållet i prioriteras högre och diskuteras mer, skriver Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet.

  De flesta kvinnor inleder nog sin dag med att öppna badrumsskåpet och använda en eller ett flertal produkter. Sammantaget använder genomsnittskvinnan tolv olika produkter – varje dag. Det i sin tur innebär direktkontakt med 168 olika kemikalier, enligt en tidigare studie från en oberoende miljöorganisation i USA. Det är nästan dubbelt så många kemikalier som män.

  Samtidigt finns det stora brister i kunskapen om och tillsynen av dessa ämnens påverkan på människa och miljö vilket jag är rädd för är en nedprioritering av kvinnors hälsa. Det har nämligen visat sig att många av de produktgrupper riktade till kvinnor saknar gedigen vetenskaplig bakgrund innan de sattes på marknaden.

  Allt fler blir mer medvetna om vad vi stoppar i oss, men kanske inte på oss. Kunskapen hos många konsumenter är med rätta låg och intresset hos forskare och myndigheter allt för svagt. Kosmetika kan innehålla hormonstörande ämnen som ftalater och högfluorerande ämnen liksom en del metallföreningar som är farliga både för hälsa och miljö. Detta i produkter som många av oss använder varje dag.

  Man kan tycka att det borde vara en enkel lösning att fasa ut miljöfarliga och hälsoskadliga kemikalier i kosmetika. Så är dock inte fallet. Jag har pratat med berörda tillverkare, miljöorganisationer, myndigheter och andra intressenter som samtliga bekräftar att det finns många hinder som försvårar utfasningen av dessa ämnen i produkter i Sverige.

  Samtidigt är den europeiska kosmetikaförordningen ytterst svag när det kommer till miljöaspekter. Det innebär att det förekommer en lång rad miljöfarliga ämnen i vanliga produkter som hårfärg, deodoranter och hudkrämer.

  Miljöaspekten hanteras i stället inom EU:s kemikalielagstiftning Reach, men processerna tar tid och här regleras exempelvis endast en handfull hormonstörande ämnen. Detta trots att det internationella kemikaliesekretariatet Chemsec sedan 2008 definierat 57 hormonstörande ämnen som bör sättas upp på kandidatlistan i Reach. 32 av dessa anses vara så pass skadliga att de borde förbjudas omgående. Här går arbetet alldeles för långsamt.

  Men det är inte bara kosmetika som har varit en lågprioriterad produktgrupp i kemikaliearbetet. Även andra varugrupper som är avsedda för kvinnor faller utanför radarn. Ett sådant exempel är mensskydd.

  För just mensskydd, som används av miljontals kvinnor varje månad, saknas tillsyn. Ett konkret område som missas är tamponger där man vid en argentinsk studie funnit spår av glyfosater, ett ämne som finns i vissa bekämpningsmedel och som misstänks vara cancerframkallande. Då ämnet finns i tamponger kommer det i direktkontakt med kvinnors slemhinnor. Med tanke på att kvinnor uppskattas använda 11 000 tamponger under sin livstid blir det en stor utsatthet för potentiella kemikalier.

  Ansvar för tillsyn ligger hos Kemikalieinspektionen men efter en förfrågan från Sveriges konsumenter visar det sig att kemikalieinnehållet i mensskydd så som bindor, tamponger eller menskoppar aldrig har testats. Kvinnors risk att utsättas för kemikalier har alltså nedprioriterats av den myndighet som faktiskt har till uppgift att säkerställa att konsumenter inte utsätts i onödan för farliga kemikalier.

  Vad vi konsumenter har i badrumsskåpet påverkar vår miljö och vår hälsa. Därför är det dags att konsumentprodukter för kvinnor och kemikalieinnehållet i prioriteras högre och diskuteras mer.

  Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson och riksdagsledamot Centerpartiet

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.