Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  ”Låt inte de förnyelsebara landvinningarna krascha”

  Avsaknad av långsiktiga spelregler lägger en våt filt över viljan att investera i biobränsleinnovationer, skriver Sven Löchen, vd RenFuel, och  Mattias Goldman, vd tankesmedjan Fores.

  Klimatutfrågorna är ständigt i fokus, inte minst nu när energikommissionen inleder arbetet med att ta fram en lösning för svensk framtida energi. Elproduktionen står i centrum för den energipolitiska dragkampen trots att Sverige redan har en i princip klimatneutral elproduktion. Att vägtrafiken är den stora klimatboven har närmast hamnat i skuggan. Med ett allt lägre fossilt oljepris och avsaknad av långsiktiga spelregler lägger en våt filt över viljan att investera i de biobränsleinnovationer som är förutsättningarna för att nå en fossilfri fordonsflotta.

  Det finns dock redan en världsunik svensk upptäckt som kan göra Sverige oberoende av fossila drivmedel – men politiken som möjliggör detta saknas fortfarande. Man behöver inte utreda den här delen av energipolitiken ytterligare; allt finns redan i FFF-utredningen (FossilFri Fordonsflotta) som kom för ett år sedan. Vad som behövs är ett tydligt politisk ställningstagande om långsiktiga och stabila spelregler så att vi vet att det finns en marknad för produktion.

  Sedan 2009 har ett forskarlag under ledning av docent Joseph Samecvid vid Uppsala universitet utvecklat en katalytisk process vilken omvandlar skogens lignin till raffinerbar bioolja. Forskningen har resulterat i flera svenska och internationella patent. Cirka 30 procent av skogens träd består av lignin och Sverige har 25 procent mer skog än för 25 år sedan och både tillväxt och avverkning fortsätter att öka i en hållbar balans. Inom skogsindustri och massabruk är lignin en biprodukt som finns i så stora volymer att det omvandlat till lignol, kan ersätta fossila drivmedel inom överskådlig tid. Forsknings- och utvecklingsprojektet är finansierat med stöd av bland annat Energimyndigheten och privat kapital.

  I en katalytisk och miljövänlig process blir lignin till en bioolja på bara några timmar. Denna bioolja, kallad lignol, är kemiskt identisk med den nuvarande fossila oljan, lignol kan därmed raffineras till förnyelsebar bensin och diesel som sen kan tankas i alla bensin- och dieselfordon som då blir miljöbilar – till samma pris som fossilt och kan användas direkt i nuvarande fordonspark utan att bilar och motorer behöver byggas om eller bytas ut. Det naturen gör på miljontals år är nu möjligt att med katalys göra på några timmar. Produkten är dessutom framtagen på ett etiskt och hållbart sätt. Konsumenten vet att oljan kommer från Sveriges skogar, snarare än globala fossila oljeflöden.

  Nu ska produktionen av lignol skalas upp i en större pilotanläggning som ska vara i drift 2016, därefter kan kommersiell tillverkning komma igång. Därför behövs politisk insikt och handling för att snabbt nå moment och kraft för att i närtid möjliggöra för svensk spetsteknologi inom grön kemi kunna konkurrera med globala konglomerat av etablerad fossil drivmedelsindustri vilka idag seglar i medvind tack vare ett allt lägre råoljepris på världsmarknaden.

  Målsättningen är att inom några år successivt kunna ersätta fossil olja, diesel och bensin med helt förnybara kopior. Men det krävs snabbt tydliga, långsiktiga spelregler för att våga investera.

  Utmaningen för regeringen är nu att gå från ord till handling och göra det möjligt för svensk miljöteknik att etablera sig och utvecklas. Här finns chansen att utveckla skogsindustrin på en ny marknad med stor potential när fossila bränslen ska fasas ut. Sveriges långsiktiga ekonomi gynnas av att värdet på landets skogar utvecklas då 30 procent ytterligare av trädet tas tillvara i en kraftigt värdehöjande produktion.

  Sverige har god tradition av att vara världsledande inom miljöteknik. Frågan till energiminister Ibrahim Baylan (S) är: antar regeringen utmaningen att ge biodrivmedelsindustrin långsiktiga och goda villkor och därmed Sverige en fossilfri fordonsflotta, bättre klimat och en stärkt bytesbalans i takt med att oljeberoendet fasas ut?

  Sven Löchen, vd RenFuel AB
  Mattias Goldman, vd för tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra