Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  ”Sverige kan leda EU mot klimatframgångar i Paris”

  I morgon fredag möts EU:s miljöministrar för att diskutera och sannolikt besluta om hur unionen ska bidra till det nya globala klimatavtal som klimattoppmötet COP21 i Paris ska besluta om i december, skriver Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia och Erik Lysén, internationell chef på Svenska kyrkan.

  Ett ambitiöst och rättvist avtal är en förutsättning för att hålla världen under katastrofal uppvärmning och för att garantera rätten till utveckling i fattiga länder. EU har ett stort ansvar, både som en av världens största utsläppare och som en rik union med goda förutsättningar att föra en ambitiös klimatpolitik och stödja fattiga länder.

  Miljö- och klimatminister Åsa Romson (MP), som representerar Sverige på miljörådsmötet, har själv påtalat några av bristerna i EU:s förslag [1] och vi utvecklar här de förbättringar som vi ser krävs i EUs förslag.

  I förslaget till det nya klimatavtalet saknas helt den klimatfinansiering som fattiga länder fått löfte om. Vid sidan av det officiella förslaget finns en allmän text om att storleken på EU:s klimatfinansiering kommer att bero på de fattiga ländernas egna ambitioner och kvaliteten i de dokument de själva lägger fram. [2] Det är en form av villkorande som inte är förenlig med ingångna avtal och som lägger en orimlig börda på de fattigaste länderna.

  Till miljörådsmötet uppmanar vi Åsa Romson att agera för att EU ska inkludera tydliga uppgifter om när, hur och i vilken utsträckning unionen avser att leva upp till sina löften om klimatfinansiering. Det löftet innebär enligt våra beräkningar att EU för 2016 ska stå för minst 14,6 miljarder euro, som årligen ska öka och nå 22,9 miljarder när det nya klimatavtalet ska träda ikraft år 2020. [3]

  EU:s förslag innehåller två delar som riskerar att urvattna det uppsatta målet om minst 40 procents minskning av växthusgasutsläppen inom EU till 2030. Det är dels en inkludering av koldioxidupptag i skog och mark, dels användandet av utsläppshandel. Dessa delar innebär både att själva utsläppsmålet i praktiken kan minska och att EU flyttar en del av sitt ansvar till andra länder. Tillsammans kan de minska EU:s inhemska åtagande med elva procent. [4] Det är helt centralt att dessa båda kryphål täpps till.

  Målet om minst 40 procents utsläppsminskning, som Europeiska rådet beslutade om förra året, är helt enkelt inte tillräckligt för att hålla världen under två graders uppvärmning. Nu vill dessutom några EU-länder försvaga målet ytterligare, och därför uppmanar vi klimat- och miljöministern att agera för att EU höjer ambitionerna så att EU:s bidrag både är rättvist och i linje med vad vetenskapen kräver.

  Vi har tagit del av interna dokument från de förberedande förhandlingarna mellan EU-länderna där det syns att Sverige, tillsammans med Danmark och Storbritannien och till viss del Belgien, redan har försökt förbättra EU:s förslag till det nya klimatavtalet. Det är ett välkommet agerande av den svenska regeringen och förhoppningsvis början på en resa tillbaka till positionen som EU:s mest progressiva klimatland. Sverige både kan och bör återta positionen som ett föregångsland, med potential att flytta hela unionen mot en ansvarsfull klimatpolitik.

  Ett ambitiöst och rättvist klimatavtal kräver modiga politiska ledare, men också att människor världen över tydligt visar att de vill ha ett sådant avtal. Därför har Diakonia och Svenska kyrkan startat kampanjen Act now for climate justice (Agera nu för klimaträttvisa) i Sverige, med konkreta uppmaningar till politiska ledare inför klimattoppmötet i december. Målet för den globala kampanjen är att då lämna över en miljon namnunderskrifter till politikerna med uppmaningen att drastiskt minska koldioxidutsläppen, att stötta världens fattigaste med klimatanpassning och att arbeta för hållbar utveckling. Du kan själv skriva under på: www.actclimate.se

  Bo Forsberg, generalsekreterare, Diakonia
  Erik Lysén, internationell chef, Svenska kyrkan

   

  ___

  [1] Uttalande om Kommissionens meddelande inför COP21 i Paris, 2015-02-25: ”det är beklagligt att kommissionen inte presenterar en analys av hur EU ska kunna höja sina ambitioner för utsläppsminskningarna. Det behövs en förstärkt diskussion kring frågor som klimatfinansiering och anpassning” http://www.regeringen.se/sb/d/18930/a/254757

  [2] ”The amount of climate finance to be mobilised will also depend on the ambition and quality of the proposed INDCs, subsequent investment plans and national adaptation planning processes.”, http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/paris_en.pdf

  [3] EU Member States’ Shares of International Climate Finance, http://www.diakonia.se/globalassets/documents/diakonia/campaigns/springnotan-2013/eu-shares-of-international-climate-finance.pdf

  [4] Member States and Commission in conflict over EU’s commitment to the Paris climate deal”, 2015-03-04, http://www.caneurope.org/media-center/799-member-states-and-commission-in-conflict-over-eu-s-commitment-to-the-paris-climate-deal

  Hej SMB-läsare!
  Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   Hej SMB-läsare!
   Vill du hjälpa oss nå 10 000 följare på instagram?

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra