Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Miljöfakta

  Hållbara upphandlingar – hur funkar det?

  Foto: Pixabay

  En upphandling är när en upphandlande enhet, oftast en offentlig organisation som en kommun eller en region, köper varor, tjänster eller byggentreprenader. Oftast är handlar det om inköp av varor och tjänster från företag. De här inköpen är en mycket stor del av de totala inköpen i Sverige. Det innebär även stora möjligheter till att påverka marknaden i en mer miljövänlig riktning – i alla fall om högre hållbarhetskrav ställs. 

  Hållbara upphandlingar är ett sätt att göra mer hållbara inköp, men även att påverka företags hållbarhetsarbete genom att ställa högre krav vid upphandlingar. Företagens förbättrade arbete med hållbarhet kan i sin tur även påverka företagens hela leverantörskedjor. Därmed kan högre krav bidra till en positiv kedjereaktion där en hel leverantörskedja blir mer hållbar.

  Som SMB tidigare rapporterat har företag rent generellt sett dålig koll på sina leverantörskedjor, i synnerhet när det gäller hållbarhet, så där finns stor potential för förbättring. Bland annat finns dolda klimatrisker i leverantörskedjorna som är viktiga att hantera. 

  I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet. Samtidigt minimerar du skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor. Det lönar sig såväl för ekonomin som för samhället att ställa hållbarhetskrav i offentlig upphandling, skriver Upphandlingsmyndigheten.

  En dryg sjättedel av Sveriges BNP utgörs av upphandlingar

  Inköp med offentliga medel är i Sverige mycket omfattande och en väsentlig del av vår totala handel. Offentliga organisationer i Sverige har till exempel årligen upphandlingspliktiga uppköp för över 700 miljarder. Det motsvarar en dryg en sjättedel av Sveriges BNP. 

  Enligt Konkurrensverket är hållbarhet numera en av de viktigaste aspekterna inom offentliga upphandlingar.

  Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Genom att upphandla hållbart kan du säkerställa den goda affären sett till hela livscykeln. Du bidrar också till en hållbar utveckling och till att de nationella miljökvalitetsmålen kan nås, skriver Upphandlingsmyndigheten.

  Upphandlingsmyndigheten har samlat ett antal framgångsfaktorer för att lyckas med hållbara upphandlingar. Enligt myndigheten är det bra att utgå från de ambitioner som uttrycks i organisationens policy, miljömål, önskemål och behov. 

  Det är även viktigt att visa hur upphandlingen bidrar till organisationens övergripande miljökvalitetsmål, till exempel minskad klimatpåverkan eller en giftfri vardag. Det är också avgörande att identifiera särskilt viktiga inköp, exempelvis inköp som har stor miljöpåverkan, stora sociala risker eller där volymen är stor. Slutligen skriver man på myndigheten att uppföljning är viktig. För mer information om hållbara upphandlingar för offentliga organisationer.  

  Hur hållbara är företagens egna inköp?

  Hur ser då företagens eget intresse ut för hållbara inköp? En studie från Sustainable Brand Index B2B 2020 visade att nästan en tredjedel av företagen i Sverige har angett att hållbarhet är en avgörande faktor vid inköp. För 27 procent var hållbarhet en av flera relevanta faktorer, medan 40 procent angav att hållbarhet inte var viktigt.  

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.