Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Det är nu fem år sedan BP:s oljerigg Deepwater Horizon i Mexikanska gulfen började läcka olja och katastrofen var ett faktum. Trots massiva åtgärder från räddningsorganisationer och frivilliga är området fortfarande påverkat av den kvarvarande oljan. Minst 20 olika djurarter lider fortfarande av den olja som under tre månaders tid pumpades ut i havet.

  National Wildlife Federation (NWF) släppte i måndags en rapport om läget i områdena kring den oljerigg som mellan april och juli för fem år sedan orsakade det största oljeutsläppet i USA:s historia. Av de många tusen arter som lever i och kring den mexikanska gulfen är det fortfarande många som lider av de föroreningar som oljeutsläppet orsakade. Hela ekosystem, både i havsdjupen, våtmarkerna, flodmynningar och kustområden påverkades kraftigt. Forskare har hittat rester av olja i djur och ägg i flera delstater. Forskare har fortfarande inte kunnat fastställa vilka konsekvenser oljan har för reproduktionen.

  Med tanke på den signifikanta mängden av olja som fortfarande finns kvar på botten av gulfen och den utan motstycke stora användningen av dispergeringsmedel under utsläppet, kommer det ta år eller till och med årtionden innan den fulla effekten efter Deepwater Horizon-katastrofen är känd, enligt rapporten. Det är klart att robust, vetenskaplig övervakning av gulfens ekosystem och dess populationer av organismer måste fortsätta – och att restorationen av försämrade ekosystem borde påbörjas så snart som möjligt.

  Hundratals miljoner liter läckte ut i havet och rapporten menar att så mycket som 32 procent av populationen av skrattmåsar i området dog, vilket motsvarar 730 000 individer, likaså en stor andel av populationen av brun pelikan, flasknosdelfin och delar av djuphavsekosystemen. Spår av olja har hittats hos djur i flera delstater och många tusen sköldpaddor fick sätta livet till, för att nämna några av de konsekvenser som läckaget orsakade. Oljan löser bland annat upp fjäderdräktens isolerande fett hos fåglar och gör den genomsläpplig för vatten, vilket leder till att många fåglar fryser ihjäl. Ännu idag påverkas flera arter, bland annat ett flertal fågelarter, sköldpaddsarter, fiskar och valar. NWF:s ord står mot BP:s när BP nu släpper en egen rapport som menar på att ekosystemen har återgått till det normala och att inga fåglar eller andra djur längre är påverkade av utsläppen.

  Än idag är de fullständiga konsekvenserna av oljekatastrofen inte kartlagda. Försämrad reproduktionsförmåga hos organismer och med det även hela populationers existens kan visas i framtiden, då till exempel vissa arter av sköldpaddor inte blir könsmogna förrän 10-12 års ålder. Mer forskning på hur djur och ekosystem påverkas av oljan och de efterföljande dispergeringsmedlen (Corexit 9500 and Corexit 9527) behöver göras i många år framöver, enligt NWF. Dispergeringsmedel används efter oljeläckage för att finfördela den tjocka oljan och få bort den från vattenytan. Nackdelen är att skadliga ämnen från oljan blir mer exponerade för vattenlevande organismer som på så sätt kan fara illa.

  Det NWF nu föreslår i en rapport om restaurering av områdena menar de både skulle hjälpa alla de organismer som lever där, utan även de ekosystemtjänster som hjälper människan, såsom fiske, rekreation, rent vatten, levande ekosystem och biologisk mångfald.

  För att läsa NWF:s senaste rapport, klicka här.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.


   Kul att du besöker SMB! Vill du hjälpa oss med att svara på några frågor?

   Självklart vill jag hjälpa till!