Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng

  Nya siffror från Naturvårdsverket visar att avfallet fortsätter öka i Sverige, vilket går tvärt emot målsättningen om minskade mängder avfall. Dessutom visar statistiken att även materialåtervinningen minskat.

  Enligt Naturvårdsverket genererades det 2020 35,7 miljoner ton avfall i Sverige. Det är en ökning på 0,5 ton jämfört med 2018. Kanske låter det marginellt, men sett i ljuset av målsättningen om minskad mängd avfall är det mycket problematiskt. 

  Mest avfall 2020 kom från byggbranschen, 14,2 miljoner ton. Sedan bidrog hushållsavfallet med rejäla 4,6 miljoner ton, vilket motsvarar 466 kilo avfall per person. Det här kan jämföras med hushållens avfallsmängder 1975 som var 2,6 miljoner ton, vilket med dåvarande befolkningsmängd motsvarade ungefär 325 kilo per person. Så, en marginell ökning sedan 2018, men en dramatisk ökning sedan 1975.

  Tvärtemot samhällets mål att minska avfallet visar statistiken från åren 2014 till 2020 att det ökar. […] Statistiken vi nu publicerar avser 2020, ett år präglat av pandemin vilket kan ha påverkat på olika sätt. Vi ser i statistiken att avfallsmängderna i vissa branscher har ökat, medan avfallsmängderna i andra branscher har minskat. Totalt sett är det dock en marginell ökning av avfallsmängderna 2020 jämfört med 2018, säger Lars Viklund, avfallsstatistiker på Naturvårdsverket.

  Tyvärr är det inte enbart avfallet som ökat – materialåtervinningen har samtidigt minskat. 2020 materialåtervanns tre procent mindre mängd avfall jämfört med 2018.

  Sopor.nu finns råd till hushåll som vill minska sin mängd avfall. Främst handlar det om att konsumera mindre så att avfall inte uppstår, men även om att återvinna och sortera avfallet bättre.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.