(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.

Biologisk mångfald kan vara bra för ekosystemen

En ny studie som publicerats i American Journal of Botany ger ytterligare stöd för hypotesen att biologisk mångfald kan förstärka ekosystemens förmåga att leverera ekosystemtjänster. Att biologisk mångfald inte bara är en egenskap hos ett ekosystem utan i många fall också en faktor som bidrar till att forma ekosystemets funktion genom att t.ex. påverka cirkulationen av näringsämnen är ett synsätt som omfattas av många, frågan är bara i vilken utsträckning och på vilket sätt olika ekosystems funktion är beroende av mångfald.
Den aktuella studien är en så kallad meta-analys vilket innebär att man har sammanställt resultat från 192 olika studier och analyserat hur väl deras sammanlagda resultat stöder en viss hypotes. De 192 studierna användes för att försöka besvara åtta olika frågor som t.ex “Är effekterna av mångfald starkare på större rumsliga skalor och över längre tid”? (det verkar vara så).

Källa: Helcom

De analyserade studierna handlar om hur en mångfald av arter påverkar ekosystemfunktioner men tar inte upp hur andra former av mångfald som t.ex. genetisk mångfald eller mångfald av habitat och biotoper påverkar ekosystemen och författarna pekar ut det som en av många viktiga frågor för framtida forskning.

SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

Läs vad vi vill göra
Tipsa!

Tipsa oss

Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

Läs vad vi vill göra
Du kan nu spara nyheter!

Lägg till något för att läsa senare eller att kunna återkomma till.

OBS! De sparas endast i den här webbläsaren.