Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Bokrecension – Omställningens tid

  I Omställningens tid ger sig Björn Forsberg på en till synes svårlöst ekvation. Hur kan vi å ena sidan erkänna de enorma miljöutmaningar vi står inför, med oljetopp, klimatförändringar och sinande resurser, som i sin tur leder till ett stopp för den globala tillväxten, samtidigt som vi hittar konkreta, genomförbara lösningar på samma problem? En ambitiös utmaning, som boken dock endast delvis lyckas uppfylla.

  När Omställningens tid landar i min brevlåda har den hamnat hos en relativt ivrig läsare. Jag har sett upp till Forsberg som författare sen han 2007 publicerade sin förra bok, Tillväxtens sista dagar. Idag är tillväxtkritik kanske inte mainstream, men inte långt ifrån, men när Forsberg gav ut sin bok 2007 låg han ett par år före den svenska (och för den delen europeiska) samhällsdebatten, där tillväxtkritiken slog igenom först två år senare när böckerna Välfärd utan tillväxt, och Jämlikhetsanden kom ut.

  Om Tillväxtens sista dagar fokuserade på problemen och belyste omöjligheten i att bevara status quo när miljöproblemen hopar sig så vill Omställningens tid fokusera på lösningarna. Endast de tre första kapitlen av sexton används för problembeskrivning, därefter blandas filosofiska och argumenterande kapitel med reseskildringar och konkreta exempel på hur omställningen kan genomföras, och redan pågår.

  Att problembeskrivningen är kort är logiskt i en bok där målet är att gå vidare och fokusera på lösningarna. Samtidigt leder det till att informationen blir väldigt komprimerad, och sambanden förenklas, vilket kanske inte gör något för oss som har läst annan litteratur, men kan kanske förvirra en mindre insatt läsare. Forsberg är inte bara tillväxtkritisk, han menar att fortsatt tillväxt är en omöjlighet, att globaliseringen kommer backa tillbaks och att vi kommer få återvända till mer lokala självförsörjande samhällen där många fler än idag arbetar inom jordbruket. Stundtals låter boken så pass lik Kollaps av David Jonstad att jag börjar misstänka att de inte bara har läst samma litteratur, utan också haft kontinuerlig kontakt under tiden de skrev sina böcker.

  Boken lyfter sedan fram ett otal olika exempel på hur omställningsrörelser runt om i världen återtar de kunskaper i jordbruk som många av oss stadsbor glömt bort. Med resor från Detroit till Havanna och runt om i vårt eget land visar Forsberg på otaliga exempel på hur lokal samverkan inte bara kan skapa ett miljömässigt hållbart lokalsamhälle, utan också en gemenskap för de som deltar och en uppvärdering för en landsbygd som har vant sig vid att ses som den nya tidens förlorare. Dessa egna exempel är också bokens starkaste sida, även om många av historierna har berättats förr gör Forsbergs personliga berättelse från dessa platser att jag vill fortsätta läsa.

  Tyvärr utgör dessa berättelser mindre än halva boken. Mycket av det övriga utrymmet tas upp av argumenterande kapitel där Forsberg vill avhandla nära nog allt som har med miljörörelsen att göra, från bristen på vegetariska alternativ på restauranger till utbildningsväsendet. Boken spretar för mycket och reslutatet blir att allting visserligen avhandlas, men att de flesta ämnen blir förenklade har har diskuterats på ett mycket bättre sätt i annan litteratur.

  Forsberg har dessutom en tendens att hantera fakta slarvigt, vilket gör mig något besviken. För att bara ta några exempel: Han pratar om att peak fosfor kommer inom de närmaste åren. Forskare pratar snarare om 2030, och till skillnad från olja så går det åtminstone i teorin att hantera genom att fosfor i egenskap av grundämne inte bara kan försvinna, vi behöver bara ta hand om det på rätt sätt. Forsberg skriver också att köttindustrin står för 51 % av utsläppen, och hänvisar till en studie som  inte är peer reviewed, medan han hoppar över den mer accepterade siffran på 18 % ifrån FN, och han hävdar att medelinkomstländerna är de länder med lyckligast befolkning, med hänvisning till Happy Planet index. Faktum är att Happy planet index inte påstår något sådant, utan undersöker hur bra folk mår i förhållande till storleken på deras ekologiska fotavtryck. Nu kullkastar de här faktamässiga tveksamheterna visserligen inte Forsbergs grundläggande tes, men det får mig att undra vilka fler halvsanningar och tveksamheter som kommit med utan att jag har märkt det.

  Sammantaget tillför de argumenterande texterna inte tillräckligt mycket, och boken hade mått bra av att kortas ned med ett antal kapitel. Någon enstaka gång blir det intressant, som när Forsberg kritiserar tillväxtkritiker som Johan Rockström och Tim Jacksson för att vara drömmare när de tror på politiska lösningar uppifrån i form av globala klimatavtal, men oftast blir texterna bara diskussioner som förts på ett bättre sätt i andra böcker, eller än värre, de regelbundet återkommande och raljerande styckena om svenskens oförmåga att sluta shoppa.

  Boken fyller en funktion för de personer som vill fördjupa sig i lokala omställningsrörelser i en bredare bemärkelse, och i viss mån belyser boken också de konfliktdimensioner som finns, men ofta slätas över inom dagens miljörörelse. För en bredare allmänhet som vill lära sig mer om våra kommande ödesfrågor finns dock betydligt bättre böcker.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.