Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
(Tryck ENTER för fler alternativ)
Sökförslag:
  Stäng

  Finns det miljögifter i mensskydd?

  Vad händer med det tillsynsprojekt som Kemikalieinspektionen skulle genomföra under 2017 om kemikalier i mensskydd?
  Efter påtryckningar från bland andra Sveriges Konsumenter under 2016 fick Kemikalieinspektionen i uppdrag av regeringen att undersöka kemikalier och giftiga ämnen i mensskyddsprodukter under 2017. Uppdraget ska genomföras under perioden 2017–2020. Rapporten förväntas publiceras under sommaren 2018.

  Det stämmer att vi arbetar med ett projekt där vi kartlägger innehållet av kemikalier i mensskydd och andra intimhygienprodukter. I projektet analyserar och bedömer vi innehållet i tamponger, bindor, trosskydd och menskoppar. Vi räknar med att en rapport om kartläggningen kommer att vara klar till sommaren, säger Björn Malmström, pressansvarig på kemikalieinspektionen.

  Syftet med undersökningen är att ta reda på om det finns farliga ämnen i produkterna som kan leda till negativa hälsoeffekter för användarna. Kemikalieinspektionen har möjlighet att kräva att en vara ska sluta säljas. Hittills har det inte skett. Det finns inga specifika regler för kemikalier i mensskydd, utan de produkterna omfattas av den breda kemikalielagstiftning som finns inom EU och gäller alla typer av produkter.

  Vi arbetar med en kartläggning av kemikalieinnehållet i 35 olika tamponger, bindor, trosskydd och menskoppar som sålts på den svenska marknaden. Vi har köpt produkterna både i fysiska butiker och på nätet. I projektet gör vi kemiska analyser och bedömningar av ett stort antal ämnen. Vi gör en bred kartläggning och söker efter över 60 olika ämnen. Vi undersöker exempelvis om det förekommer tennorganiska föreningar, siloxaner eller rester av bekämpningsmedel i produkterna.

  Det är sedan tidigare känt att exponering för miljögiftet dioxin från tamponger understiger den exponering som sker via maten. Dock så menar forskar att även ytterst små mängder av gifter såsom dioxin kan ackumuleras snabbt i kroppens fettvävnad och därför kan en avsevärd mängd lagras i kroppen. En kvinna använder i snitt 11 400 tamponger under en livstid. Det innebär också att hon utsätts för dioxinexponering 11 400 gånger – och det vet vi inte hur det påverkar upptaget.

  Det har saknats kunskap om huruvida det finns farliga kemiska ämnen i mensskydd och andra intimhygienprodukter. Vi har tidigare inte fått indikationer på att det är ett stort problem, men med tanke på hur produkterna används har vi bedömt att detta är viktigt att undersöka. Intimhygienprodukter används av många människor, användningen är dessutom nära kroppen och i vissa fall i kontakt med slemhinnor.

  Som Björn Malmström säger så finns det väldigt lite forskat på gifter i intimhygienprodukter, vilket bekräftas i en studie från 2014. Forskarna konstaterar att vår kunskap om hälsoeffekterna av att utsättas för kemikalier från intimhygienprodukter direkt via slemhinnorna i underlivet är högst bristfälliga. De menar att vi kan ha underskattat hur absorptionen av kemikalier via vaginan ser ut. Vi vet att den skiljer sig från exponeringen via mat- och luftvägarna, den kan ha över 10 gånger högre absorption.

  Enligt lagstiftningen är det företagens ansvar att se till att mensskydd och andra intimhygienprodukter är säkra att använda. I vår tillsyn av varor söker vi normalt efter ämnen som är förbjudna. I det här fallet gör vi en bredare kartläggning. Vi har ett uppdrag från regeringen om att kartlägga farliga ämnen i konsumentvaror och detta görs som en del av det uppdraget.

  Som konsument har du rätt att få information om en produkt innehåller något ämne som finns med på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatförteckningen. Men i den nya undersökningen kommer alltså Kemikalieinspektionen även att undersöka ämnen som inte finns med på den här listan.  Det gäller ämnen som räknas som mindre farliga, men som ändå kan utgöra en risk i och med den speciella typen av exponering som konsumenten utsätts för genom mensskyddsprodukter. Det kan till exempel gälla rester av bekämpningsmedel från bomullsodlingen.
  Vi väntar med spänning på Kemikalieinspektionens rapport om det här viktiga ämnet. I väntan på rapporten finns mer om projektet att läsa på Kemikalieinspektionens webbplats.
   

  SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

  Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

  Läs vad vi vill göra
  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.

   SMB kämpar för en hållbar framtid. Sedan starten 2010 har våra utgifter helt täckts av oss skribenter. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.

   Stötta vårt arbete genom att swisha en slant till

   Läs vad vi vill göra