Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.
Tryck ENTER för fler resultat, då kan du även förfina din sökning.
  Stäng
  Nyheter

  Granskning: Striden om kärnkraften

  Alliansens energiuppgörelse skulle göra slut på  den största konflikten inom svensk borgerlighet. Men istället verkar bråken fortsätta bakom stängda dörrar och ännu är utgången, och framtiden för svensk energiförsörjning, oviss.

  Alliansens energiuppgörelse 2009 var en stor politisk framgång för hela borgerligheten. Den fråga som kanske tydligast splittrat partierna och som tidigare lett till att regeringar fallit hade äntligen hanterats genom en gemensam uppgörelse. Centerpartiet accepterade till slut ny kärnkraft, men med flera reservationer. Bland annat att ny kärnkraft bara får byggas på de områden där vi har kärnkraft idag och att inga subventioner skulle gå till byggandet av ny kärnkraft. I praktiken menade centerpartisterna att detta skulle göra kärnkraften olönsam, folkpartiet var dock av en annan uppfattning.

  Energifrågan fortsätter splittra alliansen
  Foto: Johan Ödmann/Jann Lipka

  2011 prövades uppgörelsen för första gången, då en ansökning om att bygga ny kärnkraft kom in. Ansökningen var dock från ett annat företag än Eon, Fortum och Vattenfall som i nuläget äger all den svenska kärnkraften. Därmed kunde bolaget heller inte bygga kärnkraft på det område där vi har kärnkraft idag, eftersom de bolagen äger den marken. Insikten av vad detta innebar skakade folkpartiet. Bara tre företag kunde bygga ny svensk kärnkraft och de var inte intresserade.

  Björklund, som kände att han kanske hade förlorat förhandlingen mot centern, försökte helt enkelt riva upp den gamla energiöverenskommelsen. Först genom att omförhandla energiuppgörelsen inom alliansen, något som centern sa blankt nej till. När det inte fungerade bjöd folkpartiet in socialdemokratin till blocköverskridande samtal, för att på så sätt tvinga fram en omförhandling. Även detta tog centern avstånd ifrån och till slut tröttnade socialdemokraterna på en allians som inte kunde komma överens om vad som gällde och drog sig ur. I praktiken lyckades centern behålla den mark de vunnit, med stöd av moderaterna som till varje pris ville hålla ihop alliansen genom att undvika nya förhandlingar.

  Möjligen lugnades Björklund något i augusti 2012 när Vattenfall själva lämnade in sin första ansökan om en ny kärnkraftsanläggning. Företaget betonade dock att det endast rörde sig om ett försök att utreda möjligheten och lönsamheten i ny kärnkraft, snarare än ett definitivt beslut om nybyggnad. Men även om beslutet gav de trängda kärnkraftskramarna lite nytt hopp är kärnkraftens framtid i Sverige fortfarande högst oviss.

  Det är här saker börjar bli märkliga. Om man läser Naturvårdsverkets Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 konstateras i regeringens direktiv till Naturvårdsverket att ”Kärnkraften kommer att vara en viktig del av svensk elproduktion under överskådlig tid.”. Underlaget citerar också Alliansens klimatproposition där det bland annat står:

  ”Kärnkraften under den tid vi kan överblicka kommer att förbli en vik­tig del av svensk elproduktion. För att minska sårbarheten och öka försörjningstryggheten bör beroendet av kärnkraft och vattenkraft minska. Kraftvärme, vindkraft och övrig förnybar kraftproduktion bör utvecklas som ett tredje ben så att de tillsammans svarar för en betydande del av elproduktionen.”

  Det är alltså tydligt att regeringen inte tror på någon avveckling av kärnkraften ens på längre sikt och inte vill ge Naturvårdsverket möjlighet att utreda hur ett Svenskt energisystem utan kärnkraft skulle kunna funka. Agerandet från regeringen är schizofrent. Ena dagen inför man regler som mycket väl kan leda till att att inga relevanta aktörer vill bygga kärnkraft i Sverige, den andra dagen utgår man fullständigt ifrån att ny kärnkraft kommer att byggas inom en snar framtid. Detta trots att centerpartiet har en tydlig vision om ett 100 % förnybart Sverige.

  I praktiken handlar det såklart inte om att regeringen är förvirrad, det handlar om politiskt manövrerade. Centern vann första ronden när det visade sig vara svårare än väntat att få investerare till ny kärnkraft. Men kärnkraftskramarna ger nu igen genom att förhindra att en framtid utan kärnkraft får utredas. Uppgörelsen som skulle få slut på det borgerliga energibråket har istället flyttat striden under ytan. Bakom kulisserna kämpar centerpartister och folkpartister fortfarande om Sveriges framtida energiförsörjning. Strider som verkar ha skapat en spricka mellan partierna ända upp på ledarnivå. Miljöpartiet ställde för ett par veckor sen en fråga till miljöministern om regeringen tänker utreda hur Sverige kan nå en 100 % förnybar energiförsörjning. Något svar har ännu inte kommit, trots att svarstiden egentligen gått ut. Striden om sveriges energiförsörjning rasar vidare, men bakom lyckta dörrar.

  Stötta SMB

  Sedan 2010 har vår ideella redaktion drivit miljödebatten framåt genom nyhetsbevakning och granskningar. Nu vill vi utveckla vårt arbete – och vi hoppas att du vill hjälpa oss.
  Här kan du läsa vad pengarna går till.

  Tipsa!

  Tipsa oss

  Har du något du tror vi missat och kanske borde skriva om? Vi tar tacksamt emot alla tips du kan bidra med. Maila direkt till tips@supermiljobloggen.se eller fyll i formuläret nedan.